17,9 °C

Afbeelding: Tytsjerksteradiel

120 Reacties op komst bedrijventerrein Oentsjerk

zo 11 april 2021 14.05 uur

OENTSJERK -

Als de gemeenteraad deze maand akkoord gaat, dan kan het bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk - na zo'n 15 jaar - er komen. Voor de kredietcrisis waren de eerste plannen ervoor al in ontwikkeling. Tytsjerksteradiel wilde een bedrijventerrein ten zuiden van de Sanjesreed. De crisis zorgde voor vertraging en nadat het plan drie jaar geleden weer uit de ijskast werd gehaald, leidde het tot verdeeldheid in het dorp.

118 identieke zienswijzen

Meer dan 120 inwoners uit Oentsjerk en ook Gytsjerk tekenden in de afgelopen tijd protest aan tegen de aanleg van het beoogde bedrijventerrein. 118 mensen hadden gebruik gemaakt van een zienswijze die vooraf was gemaakt en door de actiegroep ‘Behoud het landschap in de Trynwâlden’ was aangeboden om te gebruiken.

De actiegroep is teleurgesteld in de gemeente die het protest uit de dorpen naast zich neerlegt: "De gemeente blijft in haar reactie op dit massale protest tegen Sanjesfjild hangen in een inmiddels versleten mantra: namelijk dat een bedrijventerrein ervoor zou zorgen dat een dorp 'levendig' blijft en dat zo 'de voorzieningen in stand blijven'. Niets is minder waar."

"In het geval van de Trynwâlden stellen wij vast dat werkgelegenheid en leefbaarheid juist nauw verbonden zijn met onze groene omgeving. Steeds meer mensen - gezinnen maar ook gepensioneerden - uit de stad (en zelfs uit het westen van het land) komen in Oentsjerk en de Trynwâlden wonen vanwege de rust, ruimte, het groen en de vele recreatiemogelijkheid. Werken doen ze veelal op fietsafstand, in Leeuwarden of Dokkum."

Democratisch proces

Tytsjerksteradiel kan zich niet vinden in alle kritiek. Zo schrijft de gemeente dat het proces al jaren loopt en op democratische wijze tot stand is gekomen. Er is verder meermaals overleg geweest met dorpsbelang Oentsjerk. "Ook voordat het ontwerp ter visie is gelegd is er nog overleg met de dorpsbelangen geweest en is er door dorpsbelang een raadsexcursie georganiseerd en hebben veldbezoeken plaatsgevonden."

Bedrijventerrein wordt kleiner

De inspraak in het verleden heeft er volgens de gemeente ook toe geleid dat er aanpassingen zijn gedaan. Zo is het plangebied verkleind en de bedrijvenlijst en groenstructuur aangepast. Zo blijft in het nieuwe plan een deel van het menpad ongewijzigd. Het bedrijventerrein krijgt iets meer dan 10 percelen. De gemeente gaf als reactie op de actiegroep: "Er zijn voldoende momenten van inspraak geweest en de mening van de inwoners van Oentsjerk en Dorpsbelang Oentsjerk is voldoende voor het voetlicht gebracht en deze belangen zullen bij de verdere besluitvorming worden meegewogen."

Op 22 april 2021 wordt het plan door de gemeenteraad besluitvormend behandeld.

 

Regionaal nieuws

17,9 °C

9 inbraken

7 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.