Account
Logo
Zoeken
16.5 °C
Opsterland: Alleen nog financiële ruimte tot 2025

Opsterland: Alleen nog financiële ruimte tot 2025

di 18 juni 2024, 15.00 regionaal

BEETSTERZWAAG - Tot en met 2025 is er nog financiële ruimte maar daarna staat de situatie in de gemeente Opsterland er een stuk minder gunstig voor. Uit de perspectiefbrief voor 2024-2028, die op 15 juli ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad, blijkt dat er nog financiële ruimte aanwezig is om in 2024 en 2025 de ambities uit het coalitieakkoord 'Mei-inoar foarút' vorm te geven.

"Zo is er de ambitie om gezondheid zoveel mogelijk te bevorderen en problemen zo vroeg mogelijk op te lossen. Dit doen wij het liefst door middel van het faciliteren en ondersteunen van de eigen familie, het dorp en laagdrempelige vormen van hulp." aldus de gemeente Opsterland.

Het streven is dat de inwoners eerder hulp krijgen voordat problemen ernstig worden. Dit wordt 'beweging naar de voorkant' genoemd. Zo wordt voorkomen dat inwoners zwaardere hulp nodig hebben.

Nieuwbouwplannen

Op het gebied van wonen en bouwen wordt ingezet op grote en kleine nieuwbouwplannen in de dorpen. Daarnaast is er aandacht voor de bestaande woningvoorraad. De noodzaak om woningen te verduurzamen is groot. Dit vraagt veel van de woningbouwverenigingen als het om de huurwoningen gaat, maar ook van de huiseigenaren. Er wordt blijvend ingezet op advisering en stimulering.

Na 2025

Het perspectief laat ook zien dat na 2025 de financiële situatie een stuk minder positief is. De jaren na 2025 laten nu een tekort zien. Hoe dat tekort zich gaat ontwikkelen is nog onzeker.

De effecten van het beleid van het nieuwe kabinet zijn nog niet bekend. Uitgaande van de informatie die tot nu toe beschikbaar is, blijkt dat de gemeente vanaf 2026 onvoldoende structureel geld van het Rijk krijgt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en alle voorzieningen in stand te houden.

Door deze onzekerheid en al een negatief perspectief betekent dit dat al bij de begroting 2025 terughoudendheid geboden is. Er zal nog kritischer gekeken worden naar de noodzaak van de uitgaven die meerjarig impact hebben. Dit helpt om de kans te vergroten dat mogelijk noodzakelijke bezuinigingen om weer een positief perspectief te krijgen minder ingrijpend hoeven zijn.

Bij het nieuwe kabinet zal de problematiek onder de aandacht worden gebracht en ervoor worden gepleit dat de gemeenten een passende vergoeding krijgen voor de belangrijke taken die in het belang van de inwoners moeten worden uitgevoerd.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws