0,4 °C

Met een meerderheid van stemmen zijn de vier nieuwe wethouders donderdagavond door de gemeenteraad benoemd

Met laatste uitbrander nieuw zakencollege ingeluid

za 04 juli 2020 11.23 uur

DRACHTEN -

Na een laatste uitbrander vanuit de gemeenteraad hoopt Smallingerland met vier nieuwe wethouders de rust en stabiliteit in de gemeentepolitiek weer terug te krijgen. ChristenUnie en CDA spuiden donderdagavond kritiek op de vorming van een nieuw zakencollege, waarbij naar hun smaak de gemeenteraad onvoldoende betrokken was. "We waren maandag wel verrast toen we hoorden dat vier wethouders van buiten de gemeente zijn benoemd. Daarmee wordt de binding met de samenleving doorgesneden", aldus CU-fractievoorzitter Jouke de Jong.

Met een meerderheid van stemmen zijn de vier nieuwe wethouders donderdagavond door de gemeenteraad benoemd. Maria le Roy uit Hulst (2 stemmen tegen), Felix van Beek uit Alkmaar (4 tegen), Robin Hartogh Heys van de Lier uit Enter (4 tegen) en Bert Westerink uit Groningen (7 tegen) zijn ervaren bestuurders. "Hun kwaliteit staat buiten kijf", verklaarde Jouke de Jong (CU).

"We hadden u echter gevraagd de gemeenteraad zoveel mogelijk bij de benoeming te betrekken. Daarmee wilden we voorkomen dat er een zakencollege over ons zou worden uitgestort. We hebben daar ook voor gewaarschuwd", aldus De Jong. De ChristenUnie is bang dat een college van buiten de gemeente vertraging in de aanpak van alle problemen oplevert. De nieuwkomers moeten zich nog helemaal inwerken. Bovendien hebben ze nog geen binding met de gemeente en "dan kan de chemie tussen gemeenteraad en college ontbreken, juist nu die zo broodnodig is. Enkel focussen op kwaliteit is te smal."

De Jong wees ook op de korte periode dat de wethouders nog in dienst van de gemeente zijn. Ze mogen de raadsperiode, die nog twee jaar duurt, afmaken. Drie van de vier hebben daarna recht op wachtgeld, de vierde gaat met pensioen. Het armlastige Smallingerland moet dat wachtgeld opbrengen.

CDA-fractievoorzitter Karin van der Velde-Ronda vond de woorden van de ChristenUnie "uit het hart gegrepen". De christendemocraten staan sceptisch tegenover een zakencollege en hebben dat eerder ook al geuit. Ze betreurde eveneens dat de gemeenteraad in de benoemingsprocedure te veel op afstand is gehouden. De CDA-fractie vindt het ook spijtig dat de nieuwe wethouders "niet in de Smallingerlandse samenleving zijn geworteld’’, maar ,,desondanks wensen we u wel alle positiefs toe".

"Uw opmerkingen snijden ten dele hout", vond burgemeester Jan Rijpstra in zijn slotwoord. "Het is een bewogen tijd geweest en niet gemakkelijk. Toch moeten we er met zijn allen uit zien te komen en daar zijn we nu mee bezig. We doen het met elkaar en we doen het voor onze 60.000 inwoners van Smallingerland. Ik hoop echt dat we in een gedegen debat op een open en transparante manier besluiten kunnen nemen. Ik reken op u als raad en op het nieuwe college."

 

Regionaal nieuws

zaterdag 16 januari

Schoorsteenbrand in Gorredijk