Account
Logo
Zoeken
21.2 °C
Project Holwerd aan Zee gestrand, hooguit kans op zoetwatermeer

Project Holwerd aan Zee gestrand, hooguit kans op zoetwatermeer

wo 12 juni 2024, 13.00 regionaal

HOLWERT - Het dorp Holwert zal niet verbonden worden aan de zee door een doorsteek in de zeedijk. Het burgerinitiatief Holwerd aan Zee wilde de zeedijk doorsteken zodat het zoute water van de Waddenzee naar het dorp zou lopen.

Overheidspartijen zijn niet bereid om het plan te dragen, zo zei Gerben Gerbrandy van de stuurgroep Holwerd aan Zee. "It is in unyk plan dat fan ûnderen op fanut de minsken ut it doarp nei foaren kaam is" zei Gerbrandy tijdens een persbijeenkomst. "mar as it net betelle wurde kin, dan keart de wâl it skip...."

De stuurgroep maakte woensdag - namens alle betrokken partijen - bekend dat het plan niet doorgaat. Uit onderzoeken is gebleken dat de 'natuurlijke variant' van het plan niet uitgevoerd kan worden op het gebied van financiën, beheer en onderhoud.

Miljoenen

Uit de begroting van het plan blijkt dat er tientallen miljoenen euro's tekort zijn. De kosten lopen op tot 100 miljoen euro terwijl er lang niet zoveel geld is toegezegd. Bovendien wordt het erg lastig om vergunningen te krijgen voor het vele baggerwerk in het beschermde natuurgebied.

Leefbaarheid

Het plan had de leefbaarheid van het dorp Holwerd moeten gaan verbeteren. Als het zeewater tot aan het dorp zou komen, zou het toerisme opbloeien. Aanvankelijk was er zelfs een plan om een boulevard aan het water te realiseren bij Holwert. De plannen werden op een zeker moment afgeschaald vanwege de haalbaarheid.

Provincie

Provinciale Staten speelde een grote rol in de toekomst van Holwerd aan Zee. Zij besloten eerder dit jaar geen geld te reserveren voor beheer en onderhoud van Holwerd aan Zee.

Afschaling

De stichting Holwerd aan Zee heeft nu haar plannen afgeschaald naar een binnendijks zoetwatermeer. Dit kan bijdragen aan de natuurontwikkeling en leefbaarheid in het dorp. Ook zou het meer een functie kunnen vervullen voor het leveren van water voor de landbouw.

60 miljoen

Het project Holwerd aan Zee heeft volgens de provincie Fryslân op dit moment een financieringstekort van zo'n 60 miljoen euro. Daarnaast is er na 10 jaar hard werken door de samenwerkende partners geen partij bereid om het beheer en onderhoud op zich te nemen.

Gedeputeerde Staten volgen dit voorstel. "It beslút fan de stjoergroep is tige spitich foar de inisjatyfnimmers. Sy hawwe harren de lêste tsien jier sa ynset foar dit projekt. Dêr ha ik in soad wurdearring foar," aldus gedeputeerde Sijbe Knol.

Inwoners van Holwerd worden woensdagavond geïnformeerd over de nieuwe plannen. De stichting Holwerd aan Zee hoopt dat het beloofde geld van de Regiodeal Noordoost-Fryslân ook in de nieuwe opzet beschikbaar is. De projectgroep en stuurgroep worden nu opgeheven.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws