4,1 °C

Woningbouwgrond Drachten 'alleen voor marktprijs weg'

wo 29 september 2021 15.05 uur

DRACHTEN - De grond voor woningbouw in park Suyderwijk in Drachten gaat niet voor een prikkie weg. De gemeente Smallingerland vraagt een reguliere marktprijs, die Drachten op zo'n 200 euro per vierkante meter ligt.

Projectontwikkelaar Konst BV uit het Groningse Nijkerk wilde het perceel van 33.000 m2 aanvankelijk voor kantorenbouw kopen. Het tarief voor grond met die bestemming is aanmerkelijk lager dan die voor woningbouw.

Volgens wethouder Robin Hartogh Heijs is er geen sprake van dat het perceel achter zorgcentrum Maartenswoude voor een miljoen euro weggaat. Omgerekend zou het bedrag op 6,6 miljoen moeten uitkomen, maar vanwege de onderhandelingen wil de wethouder daarover nog geen uitspraken doen.

ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries zei zich zorgen te maken over de gang van zaken tot nu toe. Hij wilde graag duidelijkheid van het college, maar kreeg die niet. Wethouder Hartogh Heijs legde uit dat hij tijdens de onderhandelingen niet in het openbaar het achterste van zijn tong wil laten zien. Daarmee zou hij zijn eigen positie en die van de gemeente verzwakken. "U moet het college vertrouwen geven. Zo lang leggen we ook geen juridische of financiële informatie op tafel." Hij zegde toe opening van zaken te geven zodra de deal met de projectontwikkelaar is gesloten.

De accountant van Deloitte, die de boeken van de gemeente controleert, had volgens de ELP ook al bedenkingen tegen de cijfers in de jaarrapporten. De genoemde prijs van een miljoen euro voor de lap grond is niet correct, aldus wethouder Hartogh Heijs.

De onderhandelingen met Konst BV zijn in 2002 gestart. De koopakte was op een gegeven al uitgewerkt, maar de crisis van 2008 gooide roet in het eten. De projectontwikkelaar stalde zijn plannen voor kantorenbouw in de ijskast. Met de gemeente is Konst BV inmiddels in gesprek over woningbouw op die plek.

De afspraken tussen Smallingerland en de projectontwikkelaar in het verleden waren altijd mondeling. In de loop van de jaren is nauwelijks iets op schrift gesteld, waardoor de verkoopplannen zijn blijven sudderen. Wethouder Hartogh Heijs erkende dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient, maar bestreed dat de projectontwikkelaar de gemeente 'bij de ballen' heeft, zoals ELP'er De Vries het uitdrukte. De wethouder: "Dat is zeer zeker niet het geval. Het is belangrijk dat we dit dossier tot een goed einde brengen, voor beide partijen."

Het idee van CDA-raadslid Karin van der Velde-Ronda om het perceel nu op de vrije markt te gooien deelde de wethouder niet.

 

Regionaal nieuws

Advertentie

Advertentie