8,5 °C

Dodenherdenking in Burgum blijft ongewijzigd

ma 30 maart 2015 06.38 uur

BURGUM -

Bijna verzandden donderdag de PvdA bij monde van Margot Erkelens en het duo Douwe Hooijenga- Gelbrig Hoekstra namens de Christen Unie en het CDA in een polariserende tweestrijd tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het ging over de brief die mevrouw Erkelens had gestuurd aan de voorzitter van de raad over de dodenherdenking in Burgum. Die wordt al jaren op ongeveer dezelfde manier gehouden en daarbij, en dat was in feite de steen des aanstoots voor de PvdA, wordt altijd lied 392 uit het liedboek van de Kerken gespeeld en gezongen.

Voor de niet-ingewijden: lied 392 staat bekend onde de titel 'Abide withe me', in de Nederlandse vertaling: 'Blijf bij mij Heer'. Een toepasselijk lied voor met name de gelovige deelnemers aan de herdenking, maar ook een lied dat bij niet-christelijke gebeurtenissen wordt gezongen. Voor de liefhebbers: het werd ook altijd gezongen bij de community singing voorafgaande aan de finale van de FA Cup, de Engelse bekerfinale dus in het Wembley stadion. Om maar even aan te geven dat het lied uitstijgt boven een heleboel andere geestelijke liederen.

Het misstaat dus niet bij een dodenherdenking. De brief vam Margot Erkelens was in feite breder gericht, hij ging ook over het programma an sich en over wat de gemeente wil doen aan het feit dat dit de 70ste keer is dat de doden worden herdacht. Maar lied 392 werd eigenlijk onbedoeld het onderwerp van de discussie. Dat zou polariserend werken en een bepaalde groep, in casu de niet-gelovingen, min of meer buitenspel zetten. En dus gebeurde wat eigenlijk wel te verwachten was: het CDA en de CU wensten op dat gebied geen aanpassingen te doen.

Een heftige discussie lag op de loer, tot de beide partijen beseften dat dit geen onderwerp van een diepgaande discussie zou mogen zijn. Wel of niet geloven mag in zo'n discussie niet op het scherp van de snede worden uitgevochten. Dat gebeurde ook niet. Wethouder Doeke Fokkema legde in zijn beantwoording uit wat de gemeente van plan is met het 70-jarig bestaan van de dodenherdenking. Hij kondigde extra activiteiten aan, zoals het aantrekken van een spreker, het blazen van The Last Post. Bovendien zegde hij toe te zullen bekijken 'welke onderdelen van het protocol we kunnen verrijken opdat het inderdaad een waardevolle bijeenkomst is, wordt en zal blijven'.

Margot Erkelens voelde zich duidelijk aangesproken door de kritiek van het CDA en de CU en ze legde daarom nog even precies uit waar haar betoog in feite op gericht was: respect van en voor alle betrokkenen bij deze traditionele dodenherdenking. En daarmee was de dreiging dat dit punt voor commotie zou zorgen weggenomen.

FOTONIEUWS


 

Regionaal nieuws

8,5 °C

5 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.