6,2 °C

'Wijk van de toekomst' in Veenwouden

vr 03 maart 2006 16.04 uur

FEANWâLDEN -

In Veenwouden wordt binnekort een innovatieve woonwijk van 50 woningen gerealiseerd met een eigen warmtekrachtcentrale. In deze centrale wordt biobrandstof omgezet in warmte en elektriciteit voor de huizen. De gemeente Dantumadeel en de provincie Fryslân zijn positief over de plannen. Door het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen wordt een bewuster energieverbruik gestimuleerd.

De gecombineerde inzet van de warmtekrachtcentrale en de energiebesparende voorzieningen zal leiden tot lagere kosten voor de toekomstige bewoners. Verder is het plan van Seinen Projectontwikkeling een mix van betaalbare en duurdere woningen, inclusief ruimte voor bijvoorbeeld starters op de arbeidsmarkt en ouderen.

Regionaal nieuws

6,2 °C

3 inbraken

4 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.