1 °C

Raaptijd kievitseieren wordt korter

do 19 januari 2006 13.04 uur

LEEUWARDEN -

Als het aan het provinciebestuur ligt dan wordt de tijd om kievitseieren te zoeken en te rapen met acht dagen ingekort. Door de sluitingsdatum te vervroegen van 8 april naar 31 maart denkt de provincie Fryslân en vogelwachtersbond BFVW te voldoen aan de voorwaarden van de Raad van State in Den Haag. Dat rechtsorgaan verbood het rapen van kievitseieren omdat er te weinig controle zou zijn op de aantallen eieren die worden meegenomen.

Door de sluitingsdatum op 31 maart te stellen en het rapen alleen toe te staan voor leden van de BFVW, denkt de provincie een sluitende regeling te hebben getroffen. Uit onderzoek blijkt dat via deze nieuwe regeling jaarlijks zo'n 6900 kievitseieren zullen worden geraapt.

Regionaal nieuws

1 °C

9 inbraken

10 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.