Account
Logo
Zoeken
3.8 °C

Voorwaarden en spelregels

Voorwaarden en spelregels plaatsing reacties en foto's op WaldNet

Uw bijdragen op WaldNet worden zeer gewaardeerd. Naarmate WaldNet groeit, zijn er vele mogelijkheden om teksten en foto's te plaatsen op de site. Door uw bijdragen is WaldNet de afgelopen jaren groot geworden en daarom zijn we blij met de honderden reacties en foto's die dagelijks geplaatst worden. Hoewel WaldNet een vrij podium biedt voor iedereen, geldt ook voor en op WaldNet de Nederlandse wet en dienen door gebruikers de algemeen aanvaarde fatsoensnormen te worden gerespecteerd. Een ieder die foto's en/of reacties plaatst, gaat akkoord met de onderstaande spelregels en voorwaarden.

 1. Een ieder die een reactie of foto plaatst, is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen wordt geplaatst.
 2. Bij iedere plaatsing van een reactie of een foto door een gebruiker wordt het IP-adres van de gebruiker automatisch door WaldNet vastgelegd. Een gebruiker dient zich te realiseren dat de politie aan de hand van dit IP-adres de identiteit van een gebruiker kan achterhalen.
 3. Reacties en/of foto's mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving of algemeen aanvaarde fatsoensnormen.

  Dat betekent onder meer:

  - geen racisme
  - geen anti-semitisme
  - geen bedreigingen en beledigingen
  - geen overvloed aan spelfouten
  - geen reacties zonder inhoud
  - geen namen of adresgegevens bekendmaken
  - geen schendingen auteurs of portretrechten

 4. WaldNet heeft het recht om zonder opgave van redenen plaatsingen te verwijderen. Het niet verwijderen van een reactie of foto betekent overigens niet dat WaldNet die reactie of foto daarmee automatisch acceptabel vindt.
 5. Wanneer er bij Justitie sprake is van verdenking van het plegen van een misdrijf door degene die een reactie of foto plaatst, is WaldNet op grond van de wet verplicht om identificerende gegevens van een gebruiker (zoals het IP adres) op vordering van de politie aan de politie af te staan. De gebruiker dient zich te realiseren dat WaldNet hier steeds haar medewerking aan zal moeten verlenen. Het geregistreerde IP adres zal niet aan anderen dan het bevoegde gezag (dat wil zeggen politie en justitie) worden afgegeven.
 6. Door door u geplaatste foto mag door WaldNet vrij gebruikt worden om te plaatsen bij onder andere nieuwsberichten of andere reclame uitingen. WaldNet zal te allen tijde uw naam bij de geplaatste / gebruikte foto vermelden.