19 °C

© WâldNet |  Op 10 november gaat de raad in debat over de bouwplannen bij de hoogspanningsmast

Bewoners Wettermunt in actie tegen nieuwe woonwijk

di 10 november 2020 21.25 uur

BURGUM - De bewoners van de Wettermunt in Burgum hebben dinsdagavond bezwaar gemaakt tegen de mogelijke komst van een nieuwe woonwijk op de grond tussen het AZC en de Centrale As. Een drietal omwonenden liet hun mening horen tijdens het (digitale) Iepen Poadium van de gemeenteraad in Tytsjerksteradiel.

Winst voor ontwikkelaars
Bettie van der Wal wees als eerste op de investeerders die de grond 19 jaar geleden wegkaapten voordat de gemeente het kon kopen. De grond werd gekocht door Van Der Wiel Planontwikkeling B.V. uit Drachten en HWT BV uit Oentsjerk. De gemeente mag nu de grond terugkopen maar dan moet dat wel voor het einde van het jaar gebeuren, zo eisen de investeerders als drukmiddel. "Het voelt alsof we het door de strot gedrukt krijgen. Je laat je als gemeente toch niet de wet voorschrijven door mensen die je eerst hebben dwars gezeten?"

Hoogspanningslijnen
Ook zou de opbrengst van de verkoop van de grond weinig tot geen geld opleveren omdat de grond waarschijnlijk te duur wordt aangekocht. Van der Wal wees bovendien op de hoogspanningsmast die dichtbij staat. Deze mast levert volgens haar gezondheidsrisico's op voor nieuwe bewoners. Ook leveren de masten geluidsoverlast op. "Enkele jaren geleden hebben de bewoners van de Elingsloane zelfs een brief van de gemeente otnvangen dat zij wellicht moesten verhuizen vanwege de hoogspanningslijnen. Nu zijn er bouwplannen in het verlengde van deze straat...."

Feije van der Meer vertelde beeldend hoe hij met zijn gezin 18 jaar geleden naar de Wettermunt verhuisde. "In prachtich plan wêr't it rom, grien en rêstich wenje wurde soe..." Zo werd het voorgespiegeld. Hij betaalde zelfs 10.000 euro meer voor een mooi plekje. De rust veranderde snel. Eerst kwam Wâldrock, maar dat was maar één dag. Toen kwam het AZC. "Doe waard it echt drokker, foaral by moai waar at de muzyk wat lûder waard...."

Het hield niet op. De Centrale As zou komen met een verdiepte aanleg en een geluidswal. Bij de opening was de weg niet verdiept aangelegd, zoals beloofd. Ook was een geluidswal niet mogelijk. De bewoners kregen er horizonvervuiling, geluidsoverlast en fijnstof bij. In de tijd daarna breidde het AZC uit van 450 naar 600 bewoners, kwam er een industrieterrein en als klap op de vuurpijl werd de ingang van de nieuwe sporthal aangelegd aan de kant van de Wettermunt. Met alle verkeersbewegingen. "At dit noch net genôch is, wolle se no 80 nije huzen bouwe foar en neist ús hûs. Fuort beloofde útsich en rêst....." Van der Meer snapt dat er nieuwbouw nodig is maar hij wil niet dat elke keer deze hoek van Burgum belast wordt. "It wurd te folle...."

Handtekeningen
Anthonie Feenstra was de laatste spreker. Zij wees op de handtekeningen-actie waaruit blijkt dat een groot deel van de bewoners van de Wettermunt niet zitten te wachten op nieuwbouw. Ook wees ze op het visieloze gemeentebestuur. "Toen 'De Warren' niet doorging is de gemeente op zoek gegaan naar andere mogelijkheden in het dorp. Dit mondt nu uit in zogenoemde postzegellocaties, nieuwbouw versnipperd over het dorp, wat resulteert in allemaal losse nieuwbouwplannen."

Waarom zo snel?
Het zou beter zijn om nieuwe plannen af te stemmen op de behoefte. "Geen strategische visie op wonen voor de lange termijn (na 2024) heeft invloed op de korte termijn. Zo werden wij, bewoners van de Wettermunt, opeens geconfronteerd met de intentie van de gemeente om te bouwen rondom onze straat. Verontrustend is dat als er dan met spoed op zoek wordt gegaan naar mogelijkheden om te bouwen het besluit met spoed door de raad moet worden genomen. Dinsdag 10 november is het opiniërend debat en dan 19 november al besluitvormend. Dit alles omdat de grond voor 31 december 2020 moet zijn aangekocht. Zo krijgt de raad geen gelegenheid om zaken uit te zoeken, die van belang zijn om een inhoudelijke goede keuze te maken. Maar bovenal hebben wij als bewoners nauwelijks tijd gehad om ons voor te bereiden voor het 'Iepen Podium'."

"In het Riedsútstel staat eveneens dat het proces om tot een woningbouwlocatie te komen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Dit is tegenstrijdig met de snelheid waarmee de raad wordt gedwongen om een beslissing te nemen over de locaties in Burgum. ..... Wij zijn ons bewust van de noodzaak om in Burgum te bouwen, maar dan wel op een toekomstbestendige locatie waar het fijn wonen is. Deze locatie voldoet hier niet aan."

Op 10 november gaat de gemeenteraad in debat over de nieuwe bouwplannen in Burgum.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws