18.9 °C
Nieuwbouw locatie nabij AZC in Burgum

Burgum: nieuwbouw bij AZC en achter kruiskerk

vr 30 oktober 2020 15.25 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft twee locaties op het oog voor nieuwbouw in Burgum. Als eerste is een plek in het verlengde van de Elingsloane in beeld. De locatie is ruwweg tegenover de hoofdingang van het AZC. De andere locatie is gelegen achter de begraafplaats van de kruiskerk aan de Kloosterlaan. De locaties komen naar voren in een locatie-studie.

Het gemeentebestuur zette aan het begin van hun periode vol in op De Warren. De gemeenteraad zette een streep door dit plan. Burgum zit al jaren te wachten op nieuwe locaties voor woningbouw. Wethouder Gelbrig Hoekstra: "We hebben al een paar jaar geen woningbouwkavels meer beschikbaar en willen inwoners en ook nieuwe inwoners in alle segmenten voldoende bouwkavels aan kunnen bieden. De woningbouwafspraken met de provincie maken het mogelijk hier nu met 'faasje' mee aan de slag te gaan en tegemoet te komen aan de vraag aan nieuwbouwwoningen."

Woningbouwafspraken
Het college heeft voor de zomervakantie afspraken met de provincie gemaakt over woningbouw in de gemeente. Die afspraken gaan over woningbouw binnen de grenzen van bestaande bebouwing in de dorpskernen. Daarnaast heeft de gemeente 150 extra woningen toegekend gekregen die ‘buitenstedelijk’, dat wil zeggen aan de dorpsranden, gebouwd mogen worden. Deze woningen mag de gemeente bouwen als compensatie voor de investeringen in de aanleg van de centrale as.

Om de regionale centrumfunctie van Burgum te versterken stelt het college voor om 95 van deze 150 woningen 'buitenstedelijk' bij Burgum te bouwen. De overige woningen (55) worden voor bestaande 'buitenstedelijke' woningbouwplannen zoals o.a. Aldtsjerk Foarút en in Sumar ingezet.

Besluitvorming
De locatiekeuze wordt aan de gemeenteraad toegelicht tijdens het 'Iepen Podium' op 10 november. Het college vraagt de raad in de raadsvergadering van 19 november een standpunt in te nemen over de locaties bij Burgum zodat in samenspraak met de omgeving een plan kan worden gemaakt. Bij groen licht van de raad wordt vervolgens de planologische procedure gestart om woningbouw op die locaties mogelijk te maken.

FOTONIEUWS


 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws