4,3 °C

Foto: Rijkswaterstaat

Voorlopig geen zandsuppletie op Schiermonnikoog

do 16 juli 2020 13.56 uur

SCHIERMONNIKOOG -

Er wordt voorlopig geen zandsuppletie uitgevoerd op Schiermonnikoog. Dat heeft Rijkswaterstaat na overleg met Wetterskip Fryslân, de gemeente en Natuurmonumenten opnieuw besloten.

Vorig jaar werd ook besloten om de suppletie uit te stellen. De noordwestkust van het eiland erodeert tussen strandpaal 3 en 5 al circa 20 jaar. Daardoor is het strand tot 400 meter smaller geworden. Rijkswaterstaat verwacht dat deze ontwikkeling doorgaat en wilde daarom een zandsuppletie uitvoeren. Na overleg met de betrokkenen is besloten om deze natuurlijke ontwikkeling van de kust vooralsnog zijn gang te laten gaan. Over een jaar wordt de situatie opnieuw bekeken.

Komend jaar worden nieuwe afspraken gemaakt over het onderhoud van de kust van Schiermonnikoog. De ambitie is daarbij om de natuurlijke dynamiek van de kustlijn zoveel mogelijk de ruimte te geven. Uiteraard mogen daarbij geen risico's ontstaan voor de bescherming tegen overstroming. Wetterskip Fryslân bevestigt dat daar voorlopig geen sprake van is. Rijkswaterstaat benadrukt dat op termijn een zandsuppletie alsnog nodig kan zijn om het eiland te beschermen.

Meerjarig programma
Om de Waddeneilanden te beschermen tegen de zee versterkt Rijkswaterstaat sinds de jaren '90 de eilandkusten met zand uit de Noordzee. Dit doen we op plekken waar aanhoudend erosie optreedt en functies in het geding zijn, zoals de waterveiligheid.

Rijkswaterstaat meet jaarlijks de hele Nederlandse kust in en maakt berekeningen om te kijken hoe snel de erosie gaat. Op basis van deze berekeningen bekijken we welke locaties worden opgenomen in het meerjarig zandsuppletie-programma. Voordat daadwerkelijk wordt gestart met een suppletie wordt altijd overleg gevoerd met de bij kustbeheer betrokken partijen. Zoals in het geval van Schiermonnikoog met de bewoners, de gemeente, ondernemers, Wetterskip Fryslân en Natuurmonumenten. Rijkswaterstaat hecht er veel belang aan om waar mogelijk samen met stakeholders de verschillende doelen, zoals waterveiligheid, natuurbeheer en recreatie, te realiseren.

 

Regionaal nieuws

4,3 °C

9 inbraken

10 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.