0,3 °C

Kritisch over stadsmarketing Dokkum

do 13 januari 2011 23.12 uur

DOKKUM -

De verschillende fracties hebben zich donderdagavond kritisch uitgesproken over de eventuele bijdrage van de gemeente Dongeradeel aan de stichting stadsmarketing. De stichting gaat zich bezighouden met de promotie van Dokkum en het coördineren van alle marketing- en communicatieactiviteiten in de stad. Daar hoort bij het ontwikkelen van een jaarlijks terugkerend evenement.

Er wordt voorgesteld om het restant van het budget dat beschikbaar is voor het toeristisch evenement uit 2010 (€20.000,-) over te hevelen naar 2011, zodat er in 2011 eenmalig een extra bijdrage aan stichting stadsmarketing kan worden verstrekt voor het ontwikkelen van een evenement. Dat bedrag komt bovenop de €25.000,- die er vanuit de gemeente ieder jaar beschikbaar is voor dat evenement.

De fracties missen naar eigen zeggen informatie over koers die de stichting op wil gaan met de marketing- en communicatieactiviteiten. Jouke Douwe de Vries: “Wy ferwachtsje in hiel normale subsydzjerelaasje. Dúdlik sjen litte wat der dien wurdt. Der soe no, by wize fan sprekken, alles mei dien wurde kinne”. Dirk van der Meulen (Christenunie): “Wêr stekke wy dy 25.000 euro eigenlik yn?”. Volgens wethouder Tytsy Willemsma zijn er wat misvattingen bij de fracties. “Wy binne as gemeente gjin evenemintenburo”.

Over het evenement op zichzelf hebben de fracties dan ook weinig te zeggen. “Sa'n stichting moat sels wurkje kinne. As alle plannen troch de ried moatte, dan wurket dat net”, aldus Willemsma. Om de raad goed te informeren, kon Willemsma wel toezeggen dan de stichting die bestaat uit ondernemersvereniging Club 65, de vereniging van Handel en Industrie, VVV Lauwersland, Stichting Stadsfeesten Dokkum en de Ondernemers Sociëteit Dokkum, binnenkort de plannen voor het evenement komt presenteren aan de raad.

 

Regionaal nieuws

0,3 °C

2 inbraken

8 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.