Account
Logo
Zoeken
18.9 °C
Centrum Drachten moet levendiger worden

Centrum Drachten moet levendiger worden

do 11 juli 2024, 13.29 regionaal

DRACHTEN - Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Smallingerland voor op verschillende plekken in het centrum van Drachten concrete maatregelen te nemen om het centrumgebied levendiger en aantrekkelijker te maken. Het gaat daarbij om een flinke opknapbeurt van de entree bij de Vogelzang en om het vergroenen van verschillende straten en pleinen.

Ook vraagt het college groen licht voor de aanbesteding van het ontwerp van het nieuwe Raadhuisplein. De gemeente werkt samen met (culturele) ondernemers en vraagt ook het Rijk een financiële bijdrage te leveren.

"In 2022 hebben we de Centrumvisie opgesteld. Hierin stond in grote lijnen wat onze ambities zijn met het centrum van Drachten. We hebben dit nu vertaald in een gebiedsprogramma met concrete projecten. Ons voorstel is met een aantal daarvan op korte termijn aan de slag te gaan", aldus wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier. "We zien nu al veel mensen genieten van de tijdelijke inrichting van het Raadhuisplein. Dat smaakt naar meer."

Vergroeningsslag

Het college stelt voor een aantal plekken in het centrum te verbeteren. Het gaat om plekken waar veel bezoekers komen, maar die aantrekkelijker kunnen worden door bijvoorbeeld flink wat groen toe te voegen. Ook kan hier en daar de uitstraling van de bebouwing beter. Daarover gaat de gemeente met eigenaren en gebruikers in gesprek.

Het college stelt de gemeenteraad voor 400.000 euro beschikbaar te stellen om aan de slag te kunnen met:

  • Moleneind Zuidzijde langs de vaart
  • Entree parkeerterrein De Marke vanaf De Drift
  • Van Knobelsdorffplein achterzijde tussen de Zuiderbuurt en de entrees van de parkeergarages
  • Pleintje Westerstraat
  • Kerkstraat tussen de Kaden en het Raadhuisplein

Start ontwerp nieuwe Raadhuisplein

Voor de definitieve inrichting van het Raadhuisplein is een ontwerp nodig. Hiervoor wil het college van B&W een ervaren ontwerpbureau selecteren. Dat bureau gaat aan de slag op basis van een Programma van Eisen (PvE). Hierin staan alle eisen, wensen, ideeën, kaders en randvoorwaarden voor de inrichting van het plein.

Het PvE is tot stand gekomen met veel inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het PvE en een voorbereidingskrediet van 550.000 euro beschikbaar te stellen voor het ontwerpen van het plein.

Het geselecteerde bureau wordt gevraagd meerdere ontwerpen te maken. Als deze ontwerpen klaar zijn, organiseert de gemeente een verkiezing, zodat 'het publiek' een ontwerp kan kiezen. Het winnende ontwerp wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Aanpak parkeerterrein Vogelzang

Het Vogelzangterrein kan wel een opknapbeurt gebruiken. Het college van B&W wil hier deaantrekkelijkheid van de panden verbeteren en zorgen voor meer levendigheid door onder meer woningen toe te voegen.

Het projectgebied omvat de straten Noorderbuurt, Vogelzang, Houtlaan en de Oosterstraat. Het doel is om hier een aantrekkelijke entree voor het centrum te maken met een mix van verblijven, wonen, werken en recreëren.

Dat kan door ruimte te bieden aan onder andere horeca, woningen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en een bioscoop. Net zoals bij het Raadhuisplein wil het college een fijne groene plek maken. Daarom is ook hier de wens om voor het parkeren een ondergrondse parkeergarage te bouwen.

Om dit alles mogelijk te maken, heeft gemeente Smallingerland een subsidieaanvraag van 5 miljoen euro gedaan bij de rijkssubsidieregeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor het verbeteren van winkelgebieden. Daarnaast werkt de gemeente aan een intentieovereenkomst met verschillende pandeigenaren en ondernemers.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad bovenstaande in een aantal raadsvoorstellen voorgelegd. De gemeenteraad behandelt deze voorstellen in september.

 

Poll: Welke plaats heeft nu het leukste winkelcentrum?

Dokkum  
30.5%
Leeuwarden  
12.5%
Surhuisterveen  
25.7%
Drachten  
7.6%
Gorredijk  
2.9%
Burgum  
8.8%
Iets anders....  
12%
826 stemmen - poll is beëindigd

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws