Account
Logo
Zoeken
7.9 °C
Dantumadiel: miljoen nodig voor opleiding ambtenaren en extra inhuur

Dantumadiel: miljoen nodig voor opleiding ambtenaren en extra inhuur

wo 28 februari 2024, 12.15 uur

DAMWALD - Dantumadiel moet ruim 1 miljoen euro gaan investeren in het nieuw aangenomen personeel en de inhuur van tijdelijke krachten. De gemeente kampt namelijk met grote achterstanden.

De achterstanden kwamen aan het licht nu de gemeente bijna twee maanden op 'eigen benen' staat. Per 1 januari 2024 is de ontvlechting met buurgemeente Noardeast-Fryslân een feit en staat Dantumadiel er alleen voor. Deze week werd duidelijk dat de gemeente fors moet investeren in het eigen personeel om zo de achterstanden te kunnen wegwerken.

Slechte overdracht

Het college van B&W geeft aan dat een deel van de nieuw aangenomen ambtenaren geen gemeentelijke ervaring heeft. Anderen hebben een andere functie gekregen waar ze nog ingewerkt moeten worden. Door een slechte overdracht van dossiers blijkt nu dat er ook nog eens een mega-achterstand is ontstaan.

Vlieghoogte

De wervingscampagne Dantuma-Deal wordt door de gemeente nog altijd als een succes bestempeld maar "om deze medewerkers en medewerkers die een andere functie hebben gekregen zo snel mogelijk op vlieghoogte te brengen blijkt - uit de opgave van de teammanagers voor 2024 - een forse extra investering noodzakelijk." Er werden in totaal 60 (nieuwe) ambtenaren aangenomen.

Kostenposten

De kosten omvatten onder meer 88.920 euro voor vergunningverlening, 87.460 euro voor juridische handhaving, en een startbudget van 100.000 euro voor het aanpakken van archivering.

149 vergunningen in de wacht

Bij de afdeling vergunningen zijn er bijvoorbeeld momenteel 149 in behandeling. Er is te weinig personeel om alle aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. "Om ingebrekestellingen en bijbehorende dwangsommen te voorkomen is tijdelijke
uitbreiding van de capaciteit benodigd." aldus het college van B&W.

Vorig jaar al achterstand

"Naast de bovengenoemde achterstanden hebben wij ook geconstateerd dat één aanvraag op 25 december 2023 van rechtswege is verleend. Dit had voorkomen kunnen worden als er in november 2023 op adequate wijze was gereageerd op aanvullende stukken van de aanvrager." aldus het college van B&W.

Opleiding personeel

Daarnaast is er een aanzienlijke investering van 320.000 euro voor extra opleidingskosten van personeel en 60.000 euro voor het herstellen van onrechtmatigheden in de verstrekkingen binnen de WMO. Voor het verbeteren van de dienstverlening in het sociaal domein en het verlagen van de werkdruk is nog eens 650.000 euro nodig. Om de kosten te drukken wordt een deel van de opleidingen intern gedaan door eigen personeel.

Dienstverlening onder druk

"De dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en organisaties is het belangrijkste. Deze staat onder druk en dit moeten we zo snel mogelijk oplossen" zegt wethouder Rommy Kempenaar.

Zo zijn er in 2023 langere wachttijden ontstaan voor Wmo-aanvragen. Er zijn 263 aanvragen die op dit moment in de wacht staan. Ook bij vergunningverlening, archivering en juridische handhaving zijn niet alle aanvragen op tijd afgehandeld. De omvang van de achterstanden is nu pas duidelijk geworden nadat in december het werk is overgedragen van Noardeast-Fryslân naar Dantumadiel.

Prioriteit

"Het wegwerken van de overgedragen achterstanden en het creëren van stabiliteit op de werkvloer heeft de hoogste prioriteit," zegt wethouder Kempenaar. Het college vraagt de gemeenteraad om de financiele middelen beschikbaar te stellen. "Noodzakelijk om de huidige achterstanden weg te werken en tegelijkertijd om dit in de toekomst te voorkomen."

De gemeenteraad is gevraagd om tijdens de raadsvergadering van 26 maart de voorstellen te behandelen. Voor het wegwerken van de overgedragen achterstanden vraagt het college aan de raad een totaalbedrag van 837.000 euro. Voor eenmalig extra opleidingsbudget 320.000 euro en voor het jongerennetwerk Jong Dantumadiel 230.000 euro voor 2024 en 2025.

Jong Dantumadiel wordt een netwerk die de kennis binnen de gemeentelijke organisatie verjongt en vernieuwt, door jonge professionals actief te betrekken en te behouden, wat bijdraagt aan een veerkrachtige organisatie en een verbeterde dienstverlening​.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws
regionaal nieuws

Skûtsje De Broekophâlder gedoopt in Eastermar

Skûtsje De Broekophâlder gedoopt in Eastermar
regionaal nieuws

Tweede editie Oldtimerdag in De Westereen

Tweede editie Oldtimerdag in De Westereen