Account
Logo
Zoeken
12 °C
Friese ambtenaren hebben geen zin in Fumo

Friese ambtenaren hebben geen zin in Fumo

wo 10 mei 2023, 16.27 regionaal

DRACHTEN - De omgevingsdienst Fumo in Grou is absoluut niet in trek bij gemeentelijke ambtenaren. Als op 1 januari 2024 de controle op 7.000 bedrijven van gemeenten, waterschap en provincie naar de dienst wordt overgeheveld, heeft de Fumo tien tot twaalf fulltime mensen nodig. Die moeten bij de achttien aangesloten gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân vandaan komen, maar een vraag van de Fumo leert dat geen van de huidige ambtenaren meegaat.

Met die boodschap kwam Robert Onderstijn van de FUMO dinsdagavond naar de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland. Hij had een aantal kritische noten te kraken over het standpunt van de gemeente inzake de overheveling van taken per 1 januari 2024.

Het idee dat de Fumo de komende jaren extra budgetverhogingen moet voorkomen, is volgens hem strijdig met het aannemen van extra mensen om de nieuwe taken uit te voeren. "We moeten juist extra mensen aannemen en die moeten ook worden betaald", aldus Onderstijn.

De verduidelijking van FNP’er Durk Oosterhof dat alleen onverwachte uitgaven voorkomen moeten worden, stelde Onderstijn enigszins gerust. "Ambysjes binne heechst needsaaklik sjoen wat der oan sit te kommen", aldus Oosterhof. Onderstijn vertelde dat met de komst van de nieuwe Omgevingswet er voor de Fumo volop werk aan de winkel is.

Kennisbank

Smallingerland mag de ambities ten aanzien van de Friese omgevingsdienst ook niet tot een minimaal niveau beperken, hield Onderstijn de raadsleden voor. De Fumo wordt steeds meer een kennisbank, waar de aangesloten overheden, maar ook bedrijven en instellingen hun informatie kunnen halen. "Fumo moet zich daarin ontwikkelen. De markt vraagt dat van ons. Voor die ontwikkeling moeten we ons de ogen niet sluiten."

VVD-raadslid Marco Molhoek beaamde dat de kennis zoveel mogelijk moet worden gebundeld. "We moeten dat zo goed mogelijk invullen. De arbeidsmarkt is al moeilijk genoeg."

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws