Account
Logo
Zoeken
13.2 °C
Zes inwoners van Smallingerland Koninklijke Onderscheiden
Foto: Sieta Stel / gemeente Smallingerland

Zes inwoners van Smallingerland Koninklijke Onderscheiden

wo 26 april 2023, 12.15 uur

DRACHTEN - Woensdag vond in de gemeente Smallingerland de officiële uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen plaats in de centrale hal van het gemeentehuis in Drachten. Er werden vier inwoners van de gemeente Smallingerland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee inwoners tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Joke Bosma-Nijboer

Mevrouw Joke (Joukje Freerkje) Bosma-Nijboer (13-12-1956) uit Drachtstercompagnie werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De afgelopen 50 jaar heeft mevrouw Bosma-Nijboer zich wekelijks ingezet voor Stichting Pypskoft. De Stichting Pypskoft organiseerde diverse activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking die in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel wonen. Sinds 1 maart 2022 is de Stichting opgeheven omdat er niet voldoende vrijwilligers meer zijn.

Mevrouw Bosma-Nijboer begon als stagiaire bij Clubwerk, Geestelijke Gehandicapten in Drachten. Dit was de voorloper van Stichting Pypskoft. Ze vond dit zo leuk dat ze besloot in 1972 zich wekelijks actief te gaan inzetten als vrijwillig activiteitenbegeleidster. Ze organiseerde talloze uitjes en activiteiten. Van uitstapjes naar het theater tot knutseldagen en van boottochtjes tot toertocht met de vrachtauto's, waarbij er ook auto's in de tocht meereden van de gemeente Smallingerland.

Door het besluit van het bestuur om te stoppen met Stichting Pypskoft komt er een einde aan 50 jaar vrijwilligerswerk voor deze stichting. Maar mevrouw Bosma-Nijboer wil graag betekenisvol blijven voor de maatschappij, daarom maakt zij sinds een aantal jaren prachtige bloemstukken voor de Protestantse Kerk.

Bertus Nijsingh

De heer Bertus Nijsingh (14-05-1952) uit Drachten werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van 1995 t/m 2021 is de heer Nijsingh voor 4 tot 6 uur per week vrijwillig bestuurslid geweest van de Stichting Kinderboerderij en Natuur- en Milieu Educatief centrum De Naturij in Drachten.

Gedurende deze periode is hij niet alleen bestuurlijk, maar ook in de ondersteuning bij de dagelijkse uitvoering van grote betekenis geweest. Dankzij zijn grote inzet en doortastend handelen heeft hij een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de gehele organisatie.

In 1995 heeft de heer Nijsingh, naast zijn voormalige en betaalde functie als hoofd bestuursondersteuning bij gemeente Smallingerland, de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland (S.V.S.) opgericht. Via de S.V.S. zouden werklozen geselecteerd kunnen worden om als stadswachten toezicht te gaan uitoefenen. Alle directe dagelijkse contacten met betrekking tot de S.V.S. werden jarenlang voor twee avonden per week door de heer Nijsingh onderhouden en afgehandeld als secretaris.

In 2013 heeft de heer Nijsingh de familie Namgalauri geholpen met het verkrijgen van een verblijfsvergunning die in 2020 is verleend.

Abraham Postmus

De heer Abraham Postmus (26-01-1965) uit Drachten werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1980 is de heer Postmus wekelijks als vrijwilliger te vinden bij Voetbalvereniging Drachtster Boys. Destijds is hij begonnen als verenigingsscheidsrechter.

In de jaren daarna heeft hij diverse functies zoals jeugdtrainer, leider, scheidsrechters, coördinator, vrijwilligers werven, binnen de vereniging vervuld.

In de seizoenen 1983-1989, 1994-1999 en 2006-2009 was hij leider en trainer van diverse jeugdteams. In de jaren 2003-2010 was hij technisch coördinator bij de E- en de F-pupillen. De heer Postmus heeft hierbij ook een bijdrage geleverd aan een zogenaamd \'speler-volg systeem’, een systeem om spelers door de jaren heen te volgen qua ontwikkeling in technische en emotionele vaardigheden.

Sinds 2010 is de heer Postmus vooral wekelijks betrokken geweest bij de supportersvereniging van Drachtster Boys en het wedstrijdsecretariaat. Als lid van supportersvereniging organiseerde hij activiteiten voor de leden. Als coördinator van het wedstrijdsecretariaat zorgt hij ervoor dat er op zaterdagmorgen vrijwilligers zijn die de scheidsrechters en de leiders en trainers van alle teams goed worden ontvangen met koffie.

Naast zijn huidige baan bij de ING als zakelijk adviseur, zijn vrijwilligerswerk bij Drachtster Boys, is hij de afgelopen 31 jaar ook nog mantelzorger voor zijn moeder, dochter en zoon.

Siebe Huizenga

Siebe Huizenga (18-03-1945) uit Drachten werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Huizenga heeft zich jarenlang ingezet voor de sportvisserij in het algemeen. Van 1986 tot 2022 is de heer Huizenga 33 jaar voorzitter geweest van Hengelsportvereniging Voorwaarts te Drachten. Hij heeft deze rol onafgebroken wekelijks vervuld tot 12 november 2019. Hij was decennialang het boegbeeld en de (beleids)bepalend persoon voor HVS Voorwaarts.

Hengelsportvereniging Voorwaarts is op 1 augustus 1926 opgericht en telt ruim 4.800 leden en is hiermee één van de grootste verenigingen van de gemeente Smallingerland.

De werkzaamheden van de heer Huizenga waren zeer uiteenlopend; van het leidinggeven aan het (dagelijks) bestuur tot het zorgdragen voor een tijdige, juiste en volledige ledenadministratie. Maar ook het optreden als vertegenwoordiger namens de vereniging tijdens de regiovergaderingen en Algemene Ledenvergadering van de Federatie Fryslân en Sportvisserij Nederland. En het initiatief nemen tot oplevering voor een nieuwe trailerhelling bij het "Djippe Gat".

Ook heeft de heer Huizenga aan de basis gestaan van de vorming van Fisk en Wetter, het regionale gedeelte in het landelijke visblad. Voorheen was dit de Sportfisker.

Van 2019 tot 12 april 2022 was de Huizenga algemeen bestuurslid binnen de Hengelsportvereniging Voorwaarts te Drachten.

De heer Huizenga is zeer gewaardeerd, ook bij collega-hengelsportverenigingen in de nabije omgeving. Hij heeft de bijna 100-jarige HSV Voorwaarts, de afgelopen decennialang echt "voorwaarts" geholpen. Zijn kennis, dienstbaarheid, accuratesse, doorzettingsvermogen en scherp inzicht kenmerken deze integere, plichtsgetrouwe, loyale bestuurder.

Jan IJsbrandy

De heer Jan IJsbrandy (31-10-1949) uit De Wilgen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In de periode van 1965 tot 1980 was de heer IJsbrandy actief bij de ANDO-Jongeren, later Jongerenorganisatie VOOR. Sinds 1973 is de heer IJsbrandy wekelijks vrijwillig actief betrokken geweest bij de Stichting Ús Blau Hiem (jeugdherberg). Ús Blau Hiem is voortgekomen uit de 'Blauwe Beweging', de geheelonthouders/drankbestrijdersorganisatie.

De heer IJsbrandy heeft diverse functies bekleed als bestuurslid, voorzitter en penningmeester. Daarnaast hield hij de financiën, het beleid, investeringen en personeel verwerking in orde. Verder was hij zeer betrokken bij het creatieve proces: ideeën ontwikkelen, mogelijkheden onderzoeken en de realisatie van plannen door sturing op kosten, middelen en mensen.

Van 1988 tot 2020 is de heer IJsbrandy 20 uur per week vrijwillig actief als bestuurslid en organisator van de ondernemersvereniging Ha&Ie (handelaren en industriëlen). Deze ondernemersvereniging behartigt de belangen voor haar leden en overige winkeliers in het centrum van Drachten. Hij was een grote motor achter de vele originele activiteiten die hij heeft georganiseerd en geprogrammeerd.

Evenementen als het muziekevenement Peije Dei, de jaarlijkse braderie, het muziek- en straatfestival, de 1,2,3 feesten Drachten, de veiling voor het goede doel, het Shantyfestival, de kerstmarkten, de culturele zaterdagen op het Museumplein en de jaarlijkse intocht van Sinterklaas.

Naast de programmering en organisatie was de heer IJsbrandy ook 25 jaar dé Sinterklaas. Dit was zijn grootste passie en ieder jaar werd hij in de Drachtster haven binnengehaald door vele enthousiaste kinderen.

Barend Johan Potjer

Barend Johan Potjer (08-02-1947) uit Drachten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1976 is de heer Potjer wekelijks maatschappelijk en politiek actief en betrokken geweest als raadslid, bestuurslid, afdelingsvoorzitter en penningmeester bij diverse organisaties.

Sinds 1984 is de heer Potjer wekelijks actief als lid van de Rotaryclub Drachten en bekleed daar diverse functies als voorzitter van Rotaryclub Drachten en jarenlang met succes lid van de commissie ter bevordering van de contacten tussen de jeugd van de leden RC Drachten en de Duitse zusterclub RC Arnsberg. De internationale binding tussen beide clubs werd daardoor aanzienlijk versterkt.

Namens de wereldwijde Rotary Foundation van Rotary International in Evenston (Illinois) werd Potjer geëerd voor zijn verdiensten met de prestigieuze Paul Harris Fellow-onderscheiding.

Al meer dan 50 jaar is de heer Potjer lid van de VVD. Hij was bestuurslid en voorzitter in verschillende lokale afdelingen (Veenendaal, Eibergen, Aalten, Smallingerland) en penningmeester van de Kamercentrale Gelderland (provinciaal bestuur).

Van 2002 tot 2010 was hij lijsttrekker en fractievoorzitter (bezoldigd) voor de VVD in Smallingerland. Tegenwoordig is hij als fractie-assistent nog steeds betrokken bij de lokale politiek. Van 2006 tot 2010 was hij Lid van de Rekenkamer.

Tussen 2005 en 2013 heeft Potjer ervoor gezorgd dat ha&ie weer een gezonde ondernemersvereniging werd door de financiën op orde te brengen.. In 2010 introduceerde hij de Crazy Saturday, waarbij de centrumondernemers de oude voorraden voor aantrekkelijke prijzen verkochten.

Sinds 2012 is de heer Potjer als penningmeester bij Stichting Sint Nicolaasoptocht verantwoordelijk voor de financiën van de optocht en het onderhouden van de relaties met de verschillende financiële partners. Ook is hij actief betrokken bij de Kermis in Drachten en steekt hij graag de handen uit de mouwen.

Sinds 2014 treedt hij op als penningmeester bij de Stichting De Fryske Mole. De Stichting De Fryske Mole heeft een bezit van 42 rijksmonumentale molens in de provincie Fryslân.

Sinds 2016 is de heer Potjer maandelijks onbezoldigd voorzitter bij Stichting Wrâldfrucht. Stichting Wrâldfrucht is eigenaar van het streekkeurmerk Wâldpyk. Sinds 2017 is de heer Potjer wekelijks actief en zeer betrokken als penningmeester van Stichting Kinderboerdij De Naturij.

De heer Potjer staat bekend als een sociaal bewogen persoon die voor iedereen klaarstaat en ondersteunend is voor alle betrokken partijen en personen.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwsregionaal nieuws

Bliksem slaat in op woning in Kollum

Bliksem slaat in op woning in Kollumregionaal nieuws

Wolkbreuk treft Buitenpost: overal water

Wolkbreuk treft Buitenpost: overal water