Account
Logo
Zoeken
12.5 °C
Friezen vinden cultuur belangrijk

Friezen vinden cultuur belangrijk

di 14 maart 2023, 15.57 uur

LEEUWARDEN - Een muziekvoorstelling bijwonen, films kijken, cultuur snuiven in stad of dorp: Friezen zijn actief en geïnteresseerd in cultuur. Dat blijkt uit een onderzoek dat eind 2022 is gehouden om inzicht te krijgen in cultuurparticipatie in Fryslân.

Om te weten te komen of en hoe vaak inwoners van Friesland meedoen aan culturele activiteiten is een vragenlijst verspreid onder 30.000 huishoudens. Bijna 2.800 Friezen van 18 jaar en ouder hebben de enquête ingevuld. Van de ondervraagden heeft 89% aangegeven cultuur belangrijk te vinden.

In Friesland is een ruim en gevarieerd cultureel aanbod, vindt 63% van de respondenten. In de afgelopen 12 maanden heeft ruim driekwart van de ondervraagden in ieder geval één activiteit
beoefend. Daarbij worden film, videokunst, fotografie en muziek maken het meest genoemd. Verder gaf ruim 94% van de respondenten aan het belangrijk te vinden dat kinderen in het onderwijs kennis maken met cultuur.

Interesse

De interesse voor cultuur verschilt per leeftijdsgroep en opleidingsniveau. Hoger en middelbaar opgeleiden geven aan vaker culturele activiteiten te beoefenen of te bezoeken. Het lijkt daarbij niet uit te maken of je in de stad woont of net daar buiten. Gebrek aan interesse wordt als belangrijkste reden genoemd om niet mee te doen aan culturele activiteiten.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes vindt de uitkomsten van het onderzoek bemoedigend. "Cultuur is belangrijk voor het leefklimaat in Fryslân en alle inwoners van Fryslân moeten daarom ook de kans krijgen om deel te nemen aan culturele activiteiten", aldus de gedeputeerde. "Wij zijn trots op ons culturele klimaat en het is mooi dat de mensen in Fryslân dat ook waarderen."

Het onderzoek naar de cultuurparticipatie wordt eens in de vier jaar gehouden onder inwoners van Friesland. In 2018 was het vorige onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar verschillen tussen leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en woonomgeving. De uitkomsten kunnen door overheden en culturele instellingen worden gebruikt om beter in te spelen op de culturele behoeften van inwoners van Friesland.

Vergelijking met 2018

De verschillen tussen de meting in 2018 en die in 2022 zijn klein. Het aantal ondervraagden dat in 2022 een culturele activiteit heeft beoefend lag iets hoger dan in 2018. Streamingsdiensten en online diensten zijn de afgelopen 4 jaar belangrijker geworden. In vergelijking met 2018 geven respondenten nu aan meer culturele activiteiten te willen beoefenen. In hoeverre COVID van invloed is geweest op de resultaten is onbekend. Het hele onderzoeksrapport is terug te lezen via: https://www.fryslan.frl/nijpodium.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwsregionaal nieuws

Marco Kroon spreekt veteranen in Drachten toe

Marco Kroon spreekt veteranen in Drachten toe


kwijt / misdaad in je straat

Overleden kat/poes gevonden

Overleden kat/poes gevonden