Account
Logo
Zoeken
7.1 °C
Vergunningverlening voor stikstof ligt tijdelijk stil
Foto: Provincie Fryslân

Vergunningverlening voor stikstof ligt tijdelijk stil

di 4 oktober 2022, 15.55 uur

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân schort de vergunningverlening Wet natuurbescherming voor het onderdeel stikstof tijdelijk op tot 1 januari 2023. Door recente ontwikkelingen is de juridische houdbaarheid van vergunningen zeer onzeker geworden.

Op 7 september jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over emissiearme stallen in de melkveehouderij. Dit zijn stallen die door technische innovaties minder stikstof uitstoten dan traditionele stallen. Uit de uitspraak blijkt dat het onzeker is of deze stallen in de praktijk doen wat ze beloven. Anders gezegd, of de beloofde afname in stikstofuitstoot daadwerkelijk wordt behaald.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor de vergunningverlening, aangezien de hoeveelheid stikstof dat uitgestoten mag worden (de vergunde ruimte) is berekend op de werking van het stalsysteem. Voor emissiearme stallen wordt rekening gehouden met een lagere stikstofuitstoot dan bij traditionele stallen. Echter, als er twijfel bestaat over de effectiviteit van emissiearme stallen kan de stikstofuitstoot niet met de vereiste zekerheid in kaart worden gebracht en kan er op basis van die twijfel geen vergunning worden verleend.

Hoewel de uitspraak alleen betrekking heeft op staltypen A1.28 en A1.13, kan uit de uitspraak afgeleid worden dat dit gevolgen heeft voor andere staltypen. De werking van stalsystemen is vastgelegd in Rav-codes (Regeling Ammoniak en Veehouderijen). De Rav-codes worden gebruikt in een voortoets of passende beoordeling op basis waarvan de vergunning wel of niet wordt verleend.

Zolang er onduidelijkheid is over de werkzaamheid van de emissiearme stalsystemen en de bijbehorende Rav-codes, heeft provincie Fryslân de vergunningverlening in elk geval tot 1 januari 2023 stilgelegd. Na de jaarwisseling zal Provincie Fryslân een uitspraak doen over de stand van zaken en hopen zij meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de houdbaarheid van de vergunningverlening op het onderdeel stikstof.

Meer informatie over stikstof in Friesland is te vinden op www.fryslan.frl/stikstof.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwsregionaal nieuws

Aanhanger verliest lading glasplaten op N369

Aanhanger verliest lading glasplaten op N369


regionaal nieuws

Burenruzie in De Westereen loopt uit op vechtpartij

Burenruzie in De Westereen loopt uit op vechtpartijregionaal nieuws

Automobilist (29) met teveel drank op botst op lantaarnpaal

Automobilist (29) met teveel drank op botst op lantaarnpaal

Poll: Wat vindt u van de overstap van Joran Jager?

Een verstandige keuze  
27.7%
Een slechte keuze. Hij had zijn partij en liberale principes trouw moeten blijven  
26.9%
Maakt niet uit, hij is er voor de inwoners  
17.6%
Geen mening  
27.7%
? aantal stemmen | login en stem ook mee!regionaal nieuws

Feanster duo verdacht van meerdere diefstallen

Feanster duo verdacht van meerdere diefstallen

regionaal nieuws

Streep door gaswinning boven Schiermonnikoog

Streep door gaswinning boven Schiermonnikoog