20.3 °C

© WâldNet

Nieuwe vaarweg naar Drachten komt er niet

di 28 juni 2022 15.07 uur

DRACHTEN - Een nieuwe beroepsvaart door de Hegewarren naar Drachten komt er niet. Dat heeft de provincie Fryslân besloten. De vaarweg voor binnenvaartschepen naar Drachten levert onvoldoende voordelen op. Provinciale Staten nemen in september een definitief besluit over de polder én de vaarweg.

Eerder maakte het provinciebestuur al bekend de voorkeur te hebben voor een waterrijke toekomst voor de Hegewarren. Het gebied wordt in dit scenario ontwikkeld als recreatie- en natuurgebied met een hoofdrol voor water. Zo vermindert de CO2- en stikstofuitstoot, dalen de kosten voor het waterbeheer en is er ruimte voor waterberging.

De huidige beroepsvaarweg naar Drachten loopt door De Alde Feanen en wordt niet als optimaal ervaren. Enerzijds omdat er zorgen zijn over de veiligheid op het water. Anderzijds omdat de bedrijven in de Haven van Drachten en de gemeente Smallingerland graag willen dat de haven bereikbaar wordt voor grotere schepen (Klasse Va). In de gebiedsontwikkeling Hegewarren is gezocht naar een koppelkans.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten van een nieuwe vaarweg lager zijn als deze gecombineerd wordt met de gebiedsontwikkeling, maar dat dat voordeel niet opweegt tegen de negatieve consequenties voor veiligheid, natuur en recreatie in het gebied. Ook levert deze route op het gebied van natuur en veiligheid te weinig verbetering op in vergelijking met de huidige route via Earnewâld.Tegelijk is er naar het oordeel van GS met de kennis van nu onvoldoende economische noodzaak om een nieuwe vaarweg aan te leggen.

"De provincie vindt de economische ontwikkeling van Drachten als tweede plaats van Fryslân erg belangrijk, voor Smallingerland én de haven. Een nieuwe vaarweg zit er nu helaas niet in. Nieuwe omstandigheden kunnen te zijner tijd tot nieuwe inzichten leiden. We blijven daar met de gemeente intensief over in gesprek, want we zijn als provincie verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de haven", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws

vrijdag 5 augustus | 6 reacties

45e Jaarmarkt in Dokkum