Account
Logo
Zoeken
13.3 °C
Steenmarters (90) gedood voor weidevogels

Steenmarters (90) gedood voor weidevogels

di 8 december 2020, 17.34 uur

LEEUWARDEN - Om de weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in acht weidevogelgebieden steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om negentig steenmarters. Hoewel er minder vogelnestjes werden leeggehaald, zijn er niet in alle gebieden meer weidevogelkuikens uit het ei gekomen dan voorgaande jaren. Dit komt onder andere
omdat andere dieren de nesten leeghaalden, zo laat de provincie Fryslân weten.

In 2020 waren er acht proefgebieden: Soarremoarrepolder, Zwagermieden, Veenhoop, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen, Ontginning, Janssenstichting en Skrok & Skrins. In alle gebieden - met uitzondering van de Veenhoop – werden fors minder weidevogelnesten door steenmarters leeggehaald. Het broedsucces bleef echter in 5 proefgebieden achter. Dit komt voornamelijk doordat de nesten werden leeggehaald door andere dieren, zoals wezels, bunzings en hermelijnen. Daar zijn er vorig jaar extra veel van grootgebracht door de muizenpiek en de zachte winter. De verwachting is dat dit aantal volgend jaar afneemt, omdat er in 2020 veel minder muizen waren.

De proef met het wegvangen van steenmarters wordt in 2021 uitgebreid naar nog zes locaties.

Monitoring

In totaal werden er in zestien gebieden 1300 nesten met wildcamera’s gevolgd door de collectieven, natuurbeheerders en vogelwachten. Het aantal nesten wat is uitgebroed verschilde sterk per gebied. Van de nesten die leeggehaald werden verschilde het sterk door welk dier dit werd gedaan. Over het algemeen werden de meeste nesten leeggehaald door de vos en steenmarter. Daarnaast zijn zeven steenmarters in vier gebieden in Friesland en Groningen voorzien van een GPS-zender. Daarmee wordt het leefgebied in kaart gebracht.

Het lijkt erop dat steenmarters water niet vaak zwemmend oversteken. Onderzocht wordt of een andere inrichting van het landschap ook bij kan dragen aan het verminderen van het leeghalen van weidevogelnesten door steenmarters. Het monitoren en het zenderen van steenmarters krijgt daarom in 2021 een vervolg.

Weidevogelstand te laag

In delen van de provincie Fryslân is de weidevogelstand veel te laag om een gezonde weidevogelpopulatie in stand te houden. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit onder andere komt door de intensieve landbouw en vossen en steenmarters die nesten leeghalen. Sinds het voorjaar van 2018 voert de provincie daarom proeven uit met het wegvangen en doden van steenmarters in weidevogelgebieden. Daarnaast wordt er samen met boeren, natuurbeheerders en vrijwilligers ingezet op het verbeteren van het leefgebied van de weidevogels. Bijvoorbeeld door het creëren van robuuste weidevogelkerngebieden met kruidenrijke en vochtige graslanden. Vernieuwd beleid voor predatiebeheer wordt in mei 2021 in de nota beheer en schadebestrijding aangeboden aan Provinciale Staten.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwsregionaal nieuws

Motorrijder gewond bij botsing met auto

Motorrijder gewond bij botsing met autokwijt / misdaad in je straat

Overleden kat/poes gevonden

Overleden kat/poes gevonden


regionaal nieuws

Meer dan 40 bekeuringen bij verkeerscontrole

Meer dan 40 bekeuringen bij verkeerscontrole