0,8 °C

Politiek houdt zorgen over zorgorganisatie Carins

wo 18 november 2020 22.41 uur

DRACHTEN -

De politiek in Smallingerland blijft zich zorgen maken over zorgorganisatie Carins, die met enorme wachtlijsten en andere sores kampt. Uit een rapport van de gemeentelijke Rekenkamer blijkt onder andere dat de afspraken tussen zorgclub en de gemeente niet helder zijn. "Er zitten hiaten in het systeem en de procedures. Twee jaar na de oprichting van Carins is er nog geen verbetering", verzuchtte Anita Merkus van de ChristenUnie.

"We maken ons zorgen oover onze inwoners. Hoe lang blijft dit zo? We vinden dat het college moet ingrijpend. Het is de hoogste tijd", hield Merkus burgemeester en wethouders voor. Ze had gevraagd om het a onderwerp tijdens een raadsvergadering te bespreken, zodat alle raadsfracties hun standpunten naar voren konden brengen. Wethouder Bert Westerink had niet op een discussie met het college gerekend en stond even met de mond vol tanden. Afgesproken is dat tijdens een volgende raadsbijeenkomst hij ook inhoudelijk meepraat.

Johanna Mast-Nikkels van Smallingerlands Belang wees op de frustraties onder het personeel van de zorgorganisatie. "Ze willen dolgraag aanpakken, maar van alles glipt door hun handen. Ook bij de cliënten heerst veel stress. Ouders maken zich zorgen over hun kinderen, die aan de zorg zijn toevertrouwd. De kosten stijgen explosief en daar komt bij de er organisaties zijn die over de rug van de cliënten geld verdienen", aldus Mast-Nikkels.

Corrie Ponne (CDA) en haar D66-collegaraadslid Roy Postma (D66) deelden de zorgen van Smallingerlands Belang. Ponne pleitte ervoor om meer sturing aan de zorgorganisatie te geven. Postma: "Het is kraakhelder: de zorg mag niet in de knel komen omdat de gemeente haar werk niet goed doet." ELP-woordvoerster Wally Postma-Velsen constateerde dat Smallingerland nog een lange weg heeft te gaan en "dat baart me zorgen. Het college handelt te traag". Anton Pieters (PvdA) was het met haar eens: "Het moet rapper. U moet alle zeilen bijzetten". Merkus pleitte ervoor dat de uitvoeringsovereenkomst met alle afspraken nog niet jaar wordt afgesloten. "Dat is volgens afspraak."

 

Regionaal nieuws

0,8 °C

3 inbraken

9 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.