Account
Logo
Zoeken
4.5 °C

Subsidie voor natuurprojecten

za 28 februari 2004, 12.36 uur

KOLLUM - Het natuurbeheer in de Wâlden krijgt een
financiële injectie dankzij een ICES-subsidie
van in totaal 16 miljoen euro. Het geld komt van
het ministerie van LNV en de provincie Fryslân.

Amerikaanse windmolen bij de Veenhoop
In natuurgebied De Kraanlânnen bij De Veenhoop
wordt een gerestaureerde Amerikaanse windmolen
geplaatst. Daarmee kan het waterpeil in het
gebied dynamischer beheerd worden.

Waterberging bij Kollum
Wetterskip Fryslân is van plan om het gebied van
de Dwarsried en Topsterried tussen Kollum en
Kollumerpomp in te richten voor vergroting van
de waterberging in de Friese Boezem.
Gelijktijdig wordt dit gebied ook geschikt
gemaakt voor meer natuurlijk hooilandbeheer.

Herstel houtwallen en poelen bij Twijzel
De houtwallen en poelen in het gebied tussen
Twijzel en Twijzelerheide worden hersteld en
incidenteel uitgebreid. Dit is een onderdeel van
het landinrichtingsplan Twijzel-Buitenpost.

EcoLaNa Holwerd
De vereniging EcoLaNa is een samenwerkingsverband
van vier boeren bij Holwerd die streven naar
inpassing van natuur in hun bedrijfsvoering.
Door aanleg van dobben, peilverhoging, herstel
van zoute kwel en opnieuw aanbrengen van greppels
in het grasland, komen er mogelijkheden voor
natuurlijke planten en vogels in het 'normale'
cultuurland. Onlangs won deze vereniging de
'Sulveren Skries' voor de goede initiatieven.

Certificeringsysteem duurzaam bosbeheer
Als laatste krijgt Bosgroep Noord Oost Nederland
een subsidie voor de invoering van een
internationaal certificeringsysteem voor
duurzaam bosbeheer.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwsregionaal nieuws

Vrachtwagen raakt in de berm langs N381

Vrachtwagen raakt in de berm langs N381


regionaal nieuws

Dokkumer (60): 'Ik wol myn rydbewiis net wer kwyt....'

Dokkumer (60): 'Ik wol myn rydbewiis net wer kwyt....'

regionaal nieuws

Sluisfabriek Drachten krijgt meer vrije hand

Sluisfabriek Drachten krijgt meer vrije hand


Poll: Goede keuze of niet?

Ja  
26.5%
Nee  
55.3%
Maakt me niet uit  
18.3%
? aantal stemmen | login en stem ook mee!