Account
Logo
Zoeken
12.9 °C
Dubbel gevoel bij aanleg proefvakken
© WâldNet

Dubbel gevoel bij aanleg proefvakken

ma 1 oktober 2018, 22.26 uur

WIERUM - Dat er maandag 1 oktober door Heijmans in opdracht van Wetterskip Fryslân gestart is met de aanleg van een aantal proefvakken met aangepaste Elastocoast op de Waddenzeedijk bij Wierum levert dubbele gevoelens op. Dezelfde organisatie komt namelijk samen met Rijkswaterstaat met enorm veel vertragende regelgeving en bureaucratie als het om projecten van inwoners van de kustdorpen gaat. In Wierum zijn breed gedragen plannen om een pier aan te leggen, die ook voor het aangroeien van de kwelder kan vormen. "Als ze dat zelf hadden bedacht, was het project waarschijnlijk al lang gestart", zegt een betrokkene.

De proefvakken krijgen een nieuwe laag met aangepaste, sterkere mengsels Elastocoast om erosie tegen te gaan. De huidige steenlaag, die is verwerkt in een soort superlijm (Elastocoast), laat deels los door erosie. In een persbericht zegt het Wetterskip dat dit waarschijnlijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid (afval)stenen die bij Wierum voor de kust ligt. Door het getij en de golven ‘schuren’ ze langs de dijk. Deze wisselende belasting op de toplaag van de Elastocoast zorgt er voor dat de lijm het deels begeeft en steentjes losraken uit de bekleding van de dijk. Door het aanbrengen van een sterkere, erosiebestendige laag, wordt de erosie mogelijk gestopt. Van de deels verdwenen Kwelder spreekt het Wetterskip niet.

Innovatie en dijkverbeteringen
Om dijkverbeteringen ook in de toekomst betaalbaar te houden, zoekt het Rijk samen met waterschappen naar innovatieve oplossingen. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Het moet sneller, slimmer en efficiënter. In 2016 heeft het waterschap in overleg met het Rijk besloten om Elastocoast voor het eerst op grote schaal toe te passen. De dijkverbetering ter hoogte Zwarte Haan, Holwerd en Wierum kon hierdoor in een kortere tijd, tegen lagere kosten en met weinig overlast voor omgeving en natuur worden uitgevoerd.

De Kromme Horne
Om de levendigheid van het dorp te versterken nam in 2016 een aantal inwoners van Wierum het initiatief om de mogelijkheden voor nieuwe recreatieve voorzieningen te verkennen. Er zijn veel ideeën gelanceerd, er is gebrainstormd, verkend en geschetst. Er werd contact gelegd met Ruud Reutelingsperger van Observatorium. Met als uiteindelijk resultaat de Kromme Horne. "Vanaf de zeedijk bij Wierum loopt straks een kromme 550 meter lange pier. Bezoekers kunnen wandelen over de pier, die grotendeels langs de oude pier loopt en deze beschermd tegen verder verval", zo schrijft de organisatie Sense of Place.

Binnen Sense of Place worden culturele landschapsprojecten herontdekt en uitvergroot. Sense of Place initieert en ondersteunt projecten die de beleving van het Waddengebied vergroten en zorgen voor meer waardering voor het gebied bij een breed publiek. Hiermee geeft Sense of Place de regio tegelijkertijd een economische en sociaal-maatschappelijke impuls. De komende jaren wil Sense of Place een lint van culturele landschapsprojecten realiseren van Den Helder tot aan de Dollard, op de eilanden en aan de vaste wal.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws
regionaal nieuws

Meer dan 40 bekeuringen bij verkeerscontrole

Meer dan 40 bekeuringen bij verkeerscontrole