Account
Logo
Zoeken
12.9 °C

Scholen Niawier en Oosternijkerk fuseren

di 29 mei 2018, 12.04 regionaal

NIJEWIER - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel is akkoord gegaan met de fusie van CBS Foeke Sjoerdsskoalle in Oosternijkerk en CBS By de Boarne te Niawier
De beide scholen willen fuseren tot 1 basisschool per 1 augustus 2018. Sinds 2011 is het wettelijk verplicht, dat instellingen die vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs, advies vragen aan het college van B&W over de wenselijkheid van een voorgestelde fusie.

In 2016-2017 is in de dorpen Metslawier, Niawier en Oosternijkerk begonnen met een onderzoek naar fusiemogelijkheden voor de 3 scholen in deze dorpen. Aanleiding was de aanvraag om vervangende nieuwbouw voor de Foeke Sjoerdskoalle in Oosternijkerk. Ook nam het aantal leerlingen op By de Boarne dusdanig af dat er serieus naar fusiepartners gekeken moest worden. Uitslag van dit onderzoek was dat de MR van Metslawier heeft geadviseerd om in dit stadium geen fusie aan te gaan. De andere twee scholen waren hier wel positief over.

Samen met de teams en overige betrokkenen wordt op dit moment gewerkt aan het ontwikkelen van een schoolconcept voor beide scholen, aansluitend op kansrijk onderwijs. Tevens wordt er gewerkt aan een passend scenario voor de huisvesting op korte termijn (1 augustus 2018) van beide scholen.
Zo is er al contact over het verplaatsen van het gymnastiekonderwijs van de leerlingen van By de boarne per het nieuwe schooljaar naar Oosternijkerk. Daarnaast zijn de dorpsbelangen ook nauw betrokken.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws