Account
Logo
Zoeken
12.4 °C
De nieuwe raadsleden op een rijtje

Burgemeester tot nieuwe raad: 'Genietsje derfan'

do 29 maart 2018, 22.00 uur

BURGUM - Sinds donderdagmiddag heeft Tytsjerksteradiel een nieuwe gemeenteraad. Nadat maandagavond afscheid genomen was van de ‘oude’, werd de nieuwe raad officieel geïnstalleerd door burgemeester Jeroen Gebben. Liefst elf nieuwe raadsleden waren nodig om de raad volledig te maken, de raad van Tytsjerksteradiel telt 23 leden. Die installatie gebeurde door middel van een eed of gelofte die niet alleen de nieuwkomers moesten afleggen, maar ook zij die al in de vorige raad zitting hadden. De elf nieuwkomers zijn: Age Kramer, Gert van der Meulen, Mariska Wieringa (allen CDA), Menno Steenland (PvdA), Alex Nijboer en Tjikke Krijgsman (beiden FNP), Erwin Duursma (D’66), Dineke Wagenaar en Sjaak Hoekstra (beiden VVD), Michiel Klont en Berber van Zandbergen (beiden GrienLinks).

Voor het zover was, hield de burgemeester een korte toespraak, die niet alleen gericht was tegen de nieuwe raadsleden, maar zeker ook tegen de raad als geheel en, last but not least, tot de burgers van deze gemeente. De burgemeester noemde het een bijzonder moment, deze installatie, waarna hij in feite een interessant college gaf in democratisch besef, niet alleen van de raad en het college van B & W, maar ook en met name van de burgers van deze gemeente. Hij vroeg zich af hoe de democratische toekomst eruit gaat zien, waarbij hij wees op het feit dat 60% van de burgers, de stemgerechtigden onder hen, hun stem inderdaad hadden uitgebracht.

Geen slechte opkomst gezien de landelijke cijfers, maar het betekent ook, aldus Jeroen Gebben, dat 40% het niet nodig heeft gevonden om te komen stemmen. "De vraag is uiteraard waarom niet, zijn ze niet gekomen omdat ze het wel goed vinden gaan in deze gemeente, of was het toch uit onvrede. Met andere woorden, doen wij het goed, hebben we genoeg contact met onze inwoners." De burgemeester maakte duidelijk wat hij ervan vond: "Ik ben in ieder geval niet tevreden met die 60%." Hij haalde daarna in zijn speech een paar artikelen aan, geschreven door een paar professoren en deskundigen. "Als het knelt, gebeurt dat het eerst op het lokale democratische terrein." Met andere woorden, de lokale democratie ligt in feite ten grondslag aan de landelijke en niet andersom. "De kracht", aldus de burgemeester, "ligt in de overbrugging, de lokale politiek staat veel dichter bij de burgers." Hij pleitte ook voor het beginsel dat geen enkele partij moet worden uitgesloten: "Wij moeten bruggen bouwen tussen andersdenkenden." De gemeentepolitiek, in casu de raad, noemde hij ‘stabiel en gedreven’: "We moeten elkaar de ruimte geven, dat doen we hier en daar ben ik trots op."

Daarna ging hij over op het Frysk, door sommige de ‘tweede rijkstaal’ genoemd. Hij richtte zich met name tot de nieuwe raadsleden: “Gefelisiteard en wolkom yn dizze rie, jimme gean ûnderweis, mar witte net exakt wêr’t jimme útkomme sille. Nochris lokwinske mei dizze geweldige hûnebaan. Want jimme sille it nea goed dwaan, binne net folle thús, wurde min betelle en moatte in soad lêze. Mar: gemeente politiek is geweldich, jimme fertsjintwurdigje de hiele befolking, jimme binne liedend en rjochtingjouwend. Jimme kinne nei eigen oardiel hjoed besluten nimme dy’t jimme moarn op strjitte werom fine. It gefaar sit deryn dat jimme deroan ferslaafd reitsje kinne, der komt in protte op jim ôf. Jimme partners of gesin sille it merke, jimme sille in soad nije dingen tsjinkomme. In pear tips: wit wat der spilet, wês skerp, stel kaders, wês kritysk, mar konsistent en foaral ynteger. Koartsein: genietsje derfan!"

En daarna legden de 23 ‘gezworenen’ de eed of de gelofte af, naar keuze in het Frysk of het Nederlands. Toen dat officiële gedeele zijn beslag had gekregen, was er tijd voor felicitaties en uiteraard een hapje en een drankje met het ‘omsittend laach’ dat massaal naar het gemeentehuis was gekomen om dit memorabele moment mee te maken.

FOTONIEUWS


 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwsregionaal nieuws

Marco Kroon spreekt veteranen in Drachten toe

Marco Kroon spreekt veteranen in Drachten toe


kwijt / misdaad in je straat

Overleden kat/poes gevonden

Overleden kat/poes gevonden