Account
Logo
Zoeken
6.8 °C
Eelke Hoekstra en Lolkje Efdé werden koninklijk onderscheiden tijdens de raadvergadering in het gemeentehuis (Foto: Binne Kramer)

Burgum: raad neemt afscheid van twaalf leden

di 27 maart 2018, 14.35 uur

BURGUM - Tijdens een feestelijke en sfeervolle raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel maandagavond afscheid genomen van 12 leden. Dat betekent dat er donderdagavond aanstaande meer dan een halve nieuwe raad zal aantreden ter vervanging.

De scheidende raadsleden werden stuk voor stuk toegesproken door burgemeester Jeroen Gebben, waarbij hij van ieder van hen een aantal karakteristieke dingen naar voren haalde, die af en toe goed waren voor de nodige hilariteit bij het ‘omsittend laach’ in de publieksruimte. Daar werd deze bijeenkomst gehouden, omdat de raadszaal te klein was om alle belangstellenden te kunnen herbergen. Voor hij zijn individuele afscheidsspeech begon, keek hij nog even terug op het afgelopen jaar, zijn eerste als burgemeester in deze gemeente. Hij noemde onder andere het debat over de biovergister, de brand in sporthal Westermar, het snelvaren op de Burgumermar en de Centrale As. Hij prees daarbij met name de sfeer en de onderlinge verhoudingen: "De riedsleden wiene it net altyd iens, mar elk op syn eigen wize en meastal mei de nedige humor, joech eintsjebeslút de ynwenners dochs de oandacht dy’t se fertsjinnen. Oan roppers en razers hawwe jo net safolle", besloot hij zijn korte terugblik.

En daarna sprak hij alle afscheidnemers toe: Brant Knossen (CDA) opende de rij: "In rêstige man, goed tared." Jasper Agema (CDA), hij was wegens omstandigheden niet aanwezig, noemde de burgemeester: "In echt minsken-minsk, altyd freonlik." Henk Siegers (CDA) werd door Jeroen Gebben gekarakteriseerd als ‘de eminence grise’, een rasbestuurder, welbespraakt en sociaal bewogen. Over Wijbe Postma (FNP): "In oprjochte Fries, bedachtzaam, echt in nuchtere Fries."

Binne de Vries (FNP): "Begûn as vuilnisman en no in man mei in behoarlik hege funksje, echt in jonge hûn, net te lang prate, koart krieme." Sipke van der Meulen (PvdA): "Wol prikkeljend, mar net ‘vilein’, in man mei humor." Margot Erkelens (PvdA): "In waarme persoanlikheid, har ynteresse lei by it ûnderwiis, dat is har passy."

Rinze Eizema (PvdA): "In man dy’t yn in protte kommisjes siet, in type ‘ruwe bolster, blanke pit’. Hy koe wat noarsk oerkomme, mar dat wie de bûtenkant." Thorwald van der Tooren (VVD): "Een man met een multiculturele achtergrond die een andere kijk had op politiek. Thanks Thorwald, take care." Dirk van der Wal (GrienLinks): "Dirk joech de debatten altyd in juridysk kader mei. Ien fan syn bekende útspraken wie: ‘mar dat kin dochs net’. Wy sille dyn gewisse bot misse."

Hessel Bouma (GBT): "De man fan de plaknammen. Mei alle respekt: hy wie markant en eigensinnich. Hy wie GBT. Hessel, wy sille dyn tomeloze ynset bot misse." Voor Lolkje Efdé (VVD) en Eelke Hoekstra (CDA), had de burgemeester nog een extra verrassing in petto. Toen hij het woord nam en daarbij zijn ambtsketen omdraaide, wisten de intimi wat er zou gaan gebeuren. Beiden kregen een koninklijke onderscheiding voor onder andere hun twaalfjarig raadslidmaatschap. "Hartstikk moai fansels", aldus mevr. Efdé, en ook Eelke Hoekstra was er blij mee: "In prachtige foarm fan wurdearring."

Uiteraard kregen alle afscheidnemers ook de gelegenheid ‘wat werrom te sizzen’. Daar maakten ze allemaal gebruik van, de een kort en krachtig, de ander wat langer. Allemaal hadden ze veel waardering voor met name de ambiance waarin ze hun raadswerk hadden kunnen en mogen doen. Waardering was er ook voor het ambtelijke apparaat, de griffie met medewerkers en uiteraard voor de mensen van de catering. Wat is een vergadering zonder koffie nietwaar?

De avond werd afgesloten met een korte conference en aansluitend een receptie, waarbij de aanwezigen de gelegenheid kregen de decorandi te feliciteren en de afscheidnemende raadsleden de hand te drukken.

FOTONIEUWS


 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwsregionaal nieuws

Nieuwe plannen voor Woudhof-locatie in Damwâld

Nieuwe plannen voor Woudhof-locatie in Damwâld

regionaal nieuws

Streep door gaswinning boven Schiermonnikoog

Streep door gaswinning boven Schiermonnikoog

regionaal nieuws

Hakkende scholieren tijdens schuimparty op LSD

Hakkende scholieren tijdens schuimparty op LSD


regionaal nieuws

Zorgen over toekomst van theater op Campus Kollum

Zorgen over toekomst van theater op Campus Kollum

Poll: Horen dorpshuis en theater de Colle bij elkaar?

Ja  
55%
Nee  
25%
Weet niet  
20%
? aantal stemmen | login en stem ook mee!

regionaal nieuws

Verdachte van mishandeling ziet 'boze geesten'

Verdachte van mishandeling ziet 'boze geesten'

ondernemend nieuws

Holland Casino trekt meer bezoekers in 2023

Holland Casino trekt meer bezoekers in 2023

Poll: Hoe vaak bezoek jij een casino?

Nooit, casino's hebben geen interesse voor mij  
61.6%
Een paar keer per jaar, voor een avondje uit  
4.1%
Maandelijks, ik vind het een leuke hobby  
5.5%
Ooit, 1 of 2 keer gedaan  
28.8%
? aantal stemmen | login en stem ook mee!