Account
Logo
Zoeken
7.1 °C
Griffier Sytze Dijkstra neemt afscheid
Foto: Binne Kramer | Griffier Sytze Dijkstra en raadslid Jantsje van der Veen

Griffier Sytze Dijkstra neemt afscheid

vr 26 januari 2018, 22.00 uur

BURGUM - Het tweede deel van de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel stond donderdagavond merendeels in het teken van het afscheid van raadsgriffier Sytze Dijkstra, hij vertrekt naar de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân.

Maar voor dat het zover was, was er nog een aantal agendapunten dat aandacht behoefde. Zoals het voorstel over de nota ‘Sport en Bewegen’ die voorlag. Een uitgebreid verhaal, maar niet iedereen was laaiend enthousiast. Dirk van der Wal (GrienLinks): “Wy binne der noch lang net, hjir is noch hiel bot de nadruk op akkemodaasjes en ferienings. Mar mear as de helte van de minsken dy’t oan sport docht, docht dat dêr bûten. Wat is eins de definysje fan sport, it giet benammen om it bewegen. Ik mis een doelstelling, stel as gemeente doelen, bygelyks yn 2025 moat 20% better en mear intensyf beweegd wurde. Stel heldere doelen, de ynfulling is minder belangryk.”

Thorwald van der Tooren (VVD): “Wij zouden op moeten gaan voor het predikaat ‘gezondste gemeente’. Ga het gesprek aan met elkaar, dit is een breed vraagstuk met heel veel belanghebbenden. Ondersteun waar het nodig is en waar het financieel kan.“ Binne de Vries (FNP) sprak van een ‘goede fizy, goed fan opset’, hij toonde zich merendeels tevreden.

Saskia van der Werf (PvdA): “Sport is goed voor lichaam en geest, maar ook en met name de sociale functie is erg belangrijk. Vraag is: hoe gaan we dat handen en voeten geven.” Zij vroeg met name aandacht voor mensen met een beperking. “Wij missen een regeling voor de volwassen minima, wij denken aan kortingen op het zwembadbezoek en dergelijke, of een pasjesregeling.”

Douwe Hooijenga (CU): “Der is te min oandacht foar de beweging bûten de akkomodaasjes. Yn de iepenbiere rûmte, yn de bûtenloft. Mar dit is in goed begjin.” Frans Haenen (CDA) sprak van een ‘mooi voorstel, wij zijn tevreden’. “Wat ik mis is de samenwerking met Achtkarspelen, onze ‘preferente partner’.” Hij wilde graag wat meer ambitie zien. En: “Sport bevordert de participatie.”

Hessel Bouma wees in het kader van Fair Play nog even op rol van de ouders. En: “Wat my oangiet mei de Sport Federaasje wol wat in gruttere broek oanlûke.” Hij wenste ook aandacht voor de ‘wat wazige tariefstelling’. En over de aan te leggen skeelerbaan: “At dy strak achter in hek komt, dan spanne wy it hynder achter de wein.” Wethouder Doeke Fokkema wees erop dat dit een, zoals hij het noemde, ‘mantelstuk’ is. Hij zegde toe dat er meer balans komt in de tarieven van de accommdaties: “Sport en bewegen is dus net allinne rjochte op de sport.”

Over de aankoop van MFC it Maskelyn in Hurdegaryp was de raad het gauw eens, Brant Knossen (CDA) sprak zelfs van een ‘hammerstik’, maar dat ging Doeke Fokkema toch wat te ver: “In hammerstik fan 2 miljoen komt neffens my net faak foar.”

Henk Siegers (CDA) wees op de gevaarlijke situatie bij de Centrale As ter hoogte van Sumarreheide en De Tike. “Onoverzichtelijk, bovendien wordt de Bosweg helemaal stukgereden, die wegen kunnen dat niet aan.” En hij wilde ook weten hoe het komt ‘met Quatrebras’, komt daar een rotonde of komen daar stoplichten. Wethouder Bruins Slot gaf de raad mee dat de ‘knipepunten’ onder de aandacht van het projectbureau zijn gebracht.

En toen was het tijd om officieel afscheid te nemen van griffier Sytze Dijkstra. Daartoe sprak Jantsje van der Veen namens de raad de afscheid nemende Dijkstra toe op een manier die naadloos paste bij de persoon Sytze Dijkstra en zijn rol in het hele raadsgebeuren. Dus met veel humor, maar toch steeds met een serieuze ondertoon: “Do wiest útfierder en bouwer yn ien”, aldus mevr. Van der Veen, “do hast in wichtige rol spile, eins wiesto dwaande mei it opfieden fan nije riedsleden, gjin fraach wie te gek, der wie altyd tiid en rûmte. Do wiest sa’t in griffier wêze moat, do wiest in hurde wurker mar ek in Bourgondiër, lekker ite en drinke. Do wiest in man dy’t wist wêr’t er hinne woe en ek hoe’t er dêr komme moast. Foar Noardeast Fryslân is it in boppeslach.”

Het laatste woord was uiteraard aan Sytze Dijkstra zelf: “Ik ha my hjir fyftjin jier thúsfield, ik wie de earste griffier hjir en dat sil ik ek altyd bliuwe. It wie in genot om hjir te wurkjen, fjouwer riedsleden hawwe dy fyftjin hier mei my folmakke, Hessel, Wijbe, Dirk en Doeke. Wy hawwe altyd socht nei ferbining, mar ik fyn wol dat der wolris wat mear passy yn kin, wat mear fizy. Mar ek: wêrom binne der eins sân fraksjes nedich, sa grut binne de ferskillen net. Ik bin meastentiids fluitsjend nei myn wurk gien, alline foarige wike gie it mis, doet dienen myn beide koplampen it net. Faaks wie dat symbolysk. Ofslutend: “It giet jim goed.”

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwsregionaal nieuws

Aanhanger verliest lading glasplaten op N369

Aanhanger verliest lading glasplaten op N369


regionaal nieuws

Burenruzie in De Westereen loopt uit op vechtpartij

Burenruzie in De Westereen loopt uit op vechtpartijregionaal nieuws

Automobilist (29) met teveel drank op botst op lantaarnpaal

Automobilist (29) met teveel drank op botst op lantaarnpaal

Poll: Wat vindt u van de overstap van Joran Jager?

Een verstandige keuze  
27.7%
Een slechte keuze. Hij had zijn partij en liberale principes trouw moeten blijven  
26.9%
Maakt niet uit, hij is er voor de inwoners  
17.6%
Geen mening  
27.7%
? aantal stemmen | login en stem ook mee!regionaal nieuws

Feanster duo verdacht van meerdere diefstallen

Feanster duo verdacht van meerdere diefstallen

regionaal nieuws

Streep door gaswinning boven Schiermonnikoog

Streep door gaswinning boven Schiermonnikoog