Account
Logo
Zoeken
16.6 °C
Jobinder, het Tsjibbe Geartsplein en de statiegeld
Foto: Binne Kramer | Inspreker Stougie uit Eastermar (links) in gesprek met de Afghaanse familie die aanwezig was in de raadszaal donderdagavond.

Jobinder, het Tsjibbe Geartsplein en de statiegeld

vr 26 januari 2018, 20.20 uur

BURGUM - De raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel kende donderdagavond een breed scala aan onderwerpen en in feite begon dat al meteen nadat burgemeester Jeroen Gebben de ‘gearkomste’ had geopend.

Het vragenhalfuurtje, een vooruitgeschoven rondvraag zeg maar, leverde al meteen een paar ‘heikele punten’ op. Zoals daar waren: het leerlingenvervoer door de nieuwe vervoerder Jobinder. Dat ging aanvankelijk niet helemaal naar wens en dat mocht je gerust een understatement noemen. Jantsje van der Veen (CU) daarover: “Der is ûnrêst, it rint net vlekkeloos. Wy ha dêr fragen oer, lykas: hoe kin dit, hoefolle klachten binne der eins, wat docht de gemeente hjirmei en wat is de stand fan saken. It fertrouwen is oantaast.”

Gelbrig Hoekstra (CDA) wilde graag weten hoe de ervaringen van de gebruikers zijn. Freddy de Haan (FNP) maakte zich zorgen om de positie van de chauffeurs. Wethouder Doeke Fokkema gaf toe dat het niet helemaal verlopen is zoals gehoopt: “Wy hiene it ús oars foarsteld. Der binne fansels by soks altyd opstartproblemen, mar dit is lestich. Der binne ynmiddels rapppe ferbetteringen trochfierd, guon fan de problemen wiene ek op technysk mêd, mar net alles is al oplost, wol in grut part, mar wy bliuwe skerp.”

Daarna ging het over een geheel ander probleem, dat door opnieuw Jantsje van der Veen werd samengevat onder de kop ‘de statiegeld-alliantie’. Het gaat daarbij om statiegeld op met name blikjes en plastic flessen, een aantal gemeenten wil daar wat aan doen: “Docht Tytsjerksteradiel dêr ek oan mei”, wilde mevr. Van der Veen weten. Wethouder Ellen Bruins Slot: “Ja, wij weten dat die alliantie er is, maar we zijn nog bezig met nadere overweging.”

Een andere vraag kwam van Frans Haenen (CDA) en Rinze Eizema (PvdA) en die ging over de verkeerssituatie op en om het Tsjibbe Geartsplein in Burgum. Dat is helemaal hertekend en op de schop gegaan in de nasleep van de Centrale As, en volgens beiden is het er niet overzichtelijker op geworden. Er werd een foto getoond met een ‘deuk’ in de betonnen muur op het plein, ten teken dat niet iedereen weet waar hij langs moet.

Rinze Eizema: “De measten dogge it prima, mar der bin guon dy’t it spoar bjuster reitsje.” Wethouder Ellen Bruins Slot: “Het is een nieuwe situatie en er is daarbij gekozen voor ‘Dielde Rûmte’, (de Fryske variant van Shared Space red.) Het is geen doorgaande weg, maar meer een dorpsweg met 50 of 30km/pu.” Ze noemde de nieuwe situatie zorgelijk: “Het plein is nog niet klaar, daar is bebouwing op gepland, maar het is nog niet duidelijk wanneer die er komt.” Het was voor Frans Haenen niet genoeg, hij vroeg om meer aandacht voor deze situatie.

Na de vragen was het de beurt aan Tytsjerk, dat zijn nieuwe dorpsvisie presenteerde. Boudewijn Dijkstra lichtte aan de hand van een korte impressie een en ander toe. Daarna overhandigde Eelco Linthof in een fraai vormgegeven brochure het nieuwe plan aan burgemeester Gebben. Aansluitend wilde Freddy de Haan weten hoe het parkeerprobleem bij een eventueel nieuw te bouwen MFC zou worden opgelost.

Er was zelfs een complete cameraploeg van Zembla naar Burgum afgereisd vanwege een reportage over de uitzetting van met name Afghaanse families die naar hun geboorteland terug zouden moeten. Een van die families was aanwezig in de raadszaal. De heer Stougie uit Eastermar hield een duidelijk en af en toe schrijnend betoog waarin hij aandacht vroeg voor deze families en/of gezinnen.

Brigitta Scheepsma (GrienLinks) was blij met de steun van de Eastermarders: “Geraakt en blij dat Eastermar opkomt voor deze Afghanen. We mogen en moeten geen mensen terugsturen naar onveilige landen, alle uitzettingen moeten worden stopgezet. Afghanistan is overduidelijk niet veilig. Wij moeten een duidelijk signaal afgeven.” Ze kreeg, zoals verwacht, steun van Jantsje van der Veen (CU): “Hjir wenje nochal wat Afghanen. Wat in waansin om minsken werom te stjoeren, dy minsken hawwe gjin oare kar as ûnderdûke yn de illegaliteit.”

Gelbrig Hoekstra (CDA): “It is in grut probleem, mar de fraach is: hoe losse wy dat op.” Saskia van der Werf (PvdA): “Wij maken ons grote zorgen, duidelijk is dat Afghanistan niet veilig is, het ‘ambtsbericht’ (de regelgeving hoe een en ander in zijn werk gaat bij uitzetting red.) moet echt anders.” Burgemeester Jeroen Gebben, hij heeft deze zaak in zijn portefeuille, wees op wat hij noemde ‘stille diplomatie’: “Mar as de moasje dy’t yntsjinne wurdt de mearderheid krijt yn de rie, sil ik him útfiere.”

Lolkje Efdé (VVD): “It is dúdlik hoe’t de boargemaster der yn stiet.” Duidelijk was toen al geworden dat de motie met algemene stemmen zou worden aangenomen. In kort bestek vraagt de motie van GrienLinks, PvdA en CU aan de burgemeester om aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid het standpunt van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel over te brengen dat er een nieuw ambtsbericht aangaande de situatie in Afghanistan dient te komen en dat tot die tijd alle uitzettingen dienen te worden stopgezet.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws


regionaal nieuws

Mobiele flitspaal aan N355 bij Burum was goudmijn

Mobiele flitspaal aan N355 bij Burum was goudmijn

kwijt / misdaad in je straat

Vistackle gevonden bij Zwartkruis

Vistackle gevonden bij Zwartkruis


regionaal nieuws

Auto's in botsing in Oosterwolde

Auto's in botsing in Oosterwolde