Account
Logo
Zoeken
12.6 °C
Uitzetting asielzoekers blijft heikel punt
Burgemeester Jeroen Gebben vertelt op indringende wijze aan de raad wat hij bij zijn bezoeken aan het AZC heeft gezien en gehoord: 'Se witte dat se fuort moatte.'

Uitzetting asielzoekers blijft heikel punt

zo 24 september 2017, 18.57 uur

BURGUM - GrienLinks had al schriftelijke vragen gesteld over de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers van het AZC in Burgum, maar de antwoorden die zij daarop van burgemeester Jeroen Gebben hadden gekregen waren voor hen onvoldoende. En daarom zwengelden ze donderdagavond in de reguliere gemeenteraadsvergadering van Tytsjerksteradiel de discussie opnieuw aan.

Een inspreekster, mevrouw Van Dijken, gaf nog maar een keer aan dat een land als Afghanistan helemaal niet veilig is: "De Raad heeft een zorgplicht en die geldt ook voor kwetsbare kinderen", aldus Van Dijken, "maar toch gebeurt het dat ze uitgezet worden." Zij pleitte voor medemenselijkheid en humaniteit. Ze vertelde in feite een schrijnend verhaal dat de raad in geconcentreerde stilte aanhoorde. Van Dijken: "Ze zeggen 'help', maar ik kan ze niet helpen."

Jantsje van der Veen (CU) riep de vraag op welke overheid nu in feite verantwoordelijk is: "It is Ryksbelied, mar ús dêrby dellizze is wat oars, wy meie ús eagen dêr net foar slute." Zij wilde ook weten wat nu precies de rol van de burgemeester in deze is, zij vond dat de raad input zou moeten geven. Brigitta Scheepsma (GrienLinks) wilde nu wel eens precies weten wat de verantwoordelijkheid van de lokale politiek in deze is: "De gemeente heeft een zorgplicht voor alle burgers. En als veilig niet echt veilig is, gaat dat in tegen onze plicht, het schuurt, moeten we dit wel willen. Verandering komt van onderop."

Gelbrig Hoekstra (CDA) betoogde dat de betrokkenheid bij het AZC groot is, maar: "It bliuwt in fertreklokaasje. It is oan de gemeente, in casu de burgemeester, om oarder en feilichheid te handhavenjen, de rest is Ryksbelied." Burgemeester Jeroen Gebben gaat ervaringen met andere soortgelijke AZC's uitwisselen en de uitkomsten daarvan laten weten aan de staatssecretaris. Brigitta Scheepsma vond dat allemaal veel te lang duren.

Freddy de Haan (FNP) vond het initiatief van de burgemeester een goede zaak: "Dat stypje wy." Saskia van der Werf (PvdA): "Ook wij maken ons zorgen, misschien kan het allemaal wat sneller." Maar Brigitta Scheepsma trok de discussie opnieuw in het morele vlak: "Wij meten met twee maten, wij moeten ons niet verschuilen achter het Rijksbeleid." Burgemeester Jeroen Gebben: "Ik ha der west, ik ha sjoen, ik ha lústere, ik woe witte wat dêr bart. Wy wolle in konferinsje organisearje en de risseltaten meijaan oan de nije steatssiktaris, dat sil begjin 2018 wêze, soks hat tiid nedich." Hij vond de signaalwerking naar de politieke partijen in Den Haag vanuit de gemeenten belangrijk. "Dy minsken wurde goed begelaat, mar se witte dat se fuort moatte, wy kinne as gemeente it Ryksbelied net feroarje. Wy kinne net beoardiele at in lân feilich is, ik gean net op de stoel fan it Ryk sitten. Allinne yn hiel bisûndere sitwaasjes as de feilichheid yn gefaar is, kin ik wat dwaan."

Het is in feite de lastige spagaat tussen het meer rigide Rijksbeleid, zeg maar: regels zijn regels, en het veel meer humaan georiënteerde en op medemenselijkheid gestoelde gedachtengoed van een heleboel raadsleden. De vraag die overblijft is wat nu eigenlijk het belangrijkste moet zijn, oftewel: kun je het mensen en met name kinderen, wel aandoen om ze uit te zetten naar een land dat duidelijk niet veilig is. En hoe ongehoorzaam aan het Rijksbeleid mag/kun/moet je als gemeente dan zijn. Het laatste woord zal er nog niet over gesproken zijn, dat is met name Jantsje van der Veen en Brigitta Scheepsma wel toevertrouwd.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws







regionaal nieuws

Marco Kroon spreekt veteranen in Drachten toe

Marco Kroon spreekt veteranen in Drachten toe




kwijt / misdaad in je straat

Overleden kat/poes gevonden

Overleden kat/poes gevonden

regionaal nieuws

Meer dan 40 bekeuringen bij verkeerscontrole

Meer dan 40 bekeuringen bij verkeerscontrole