Account
Logo
Zoeken
19.7 °C
Inspreker Veenstra: 'Ons landelijk wonen wordt al verstoord door de aanleg van de Centrale As en nu komen daar ook nog 300 vluchtelingen bij'

Bewoners Kûkherne vragen aandacht

za 19 maart 2016, 16.35 uur

BURGUM - De publieke tribune van de raadszaal in Burgum was vrijwel volledig bezet, donderdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel. Het overgrote deel van de gasten waren bewoners van Kûkherne, het betrof inwoners van deze gemeente, maar in feite kwamen ze opvallend genoeg voor een besluit dat zal worden genomen door buurgemeente Dantumadiel. Die gemeente is van plan om een noodopvang voor vluchtelingen te bouwen bijna op de grens met Tytsjerksteradiel.

De bewoners vroegen aandacht van de politiek omdat ze vinden dat ook Tytsjerksteradiel een verantwoordelijkheid heeft in dezen. Er werd ingesproken door dhr. Veenstra namens de aanwonenden. Hij gaf aan waar de schoen wringt, of, in elk geval, als de plannen doorgaan, gáát wringen. De betrokkenen vinden, aldus de heer Veenstra, dat de nieuwe locatie te dicht op hun huizen komt te staan en bovendien maken ze bezwaar tegen de maatvoering.

“Ons landelijk wonen wordt al verstoord door de aanleg van de Centrale As en nu komen daar ook nog 300 vluchtelingen bij. Onze privacy wordt aangetast en wij maken ons zorgen over met name de veiligheid.” Ook de eventuele waardedaling van de huizen kwam aan de orde in het betoog van de heer Veenstra. “Dantumadeel kijkt niet verder dan de gemeentegrens.” Hij vroeg aandacht voor dit probleem, wetende dat het eigenlijk Dantumadeel is waar hij zijn zorgen zou moeten deponeren. Maar vanwege de unieke situatie met een opvang die vrijwel op de grens van de beide gemeenten is gesitueerd, vroeg hij de raad van Tytsjerksteradiel met klem om de vinger aan de pols te houden.

De raad had geen vragen, maar wel een aantal opmerkingen over dit probleem dat in feite draait om verantwoordelijkheden en communicatie. Lidewij Bergsma (VVD) wees daar ook nadrukkelijk op: “Communicatie is erg belangrijk en wat dat betreft is het vreemd dat de aanwonenden via Omrop Fryslân hebben moeten vernemen wat de plannen zijn. Wij vinden dat onze gemeente wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft in dezen.” Zij vroeg aan het college hoe dat met deze problematiek denkt om te gaan. Mevr. Van der Veen (CU) was blij met de inspraak: “Wy binne for in romhertige opfang, mar der sil contact komme moatte mei Dantumadiel.” Zij raadde de bewoners aan om met name ook ruimte te vragen voor inspraak over hun bezwaren in de gemeenteraad van Dantumadeel.

Gelbrig Hoekstra (CDA) wilde van het college weten wat er van die zijde verwacht kon worden en evenals als de woordvoerder van de CU, raadde zij de betrokkenen aan bij Dantumadeel aan de bel te trekken: “Meitsje gebrûk fan de demokratyske mogelikheden.” Wijbe Postma nodigde het college uit toch vooral ‘de lûden serieus te nimmen’. Dirk van der Wal (GrienLinks) vond het een moeilijk punt: “Hoe pakst soks oan, kinst dy minsken net op strjitte sette.” Ellen Bruins Slot (PvdA) wilde weten wat er nu precies speelt en ook wat het college van plan is. Genoeg vragen voor de verantwoordelijke wethouder Doeke Fokkema. “Der is gin oerlis west, mar wy hawwe wol ús soarch kenber makke by ús buorgemeente. De belangen fan de belutsen ynwenners fan dizze gemeente binne dêryn meinaam. It bliuwt it foech fan de gemeente Dantumadiel, mar ús ynwenners kinne wol nei de ynspraakjûn.”

Wijbe Postma wilde nog weten ‘at dizze kar yn beton getten is’. Doeke Fokkema legde nog wel even uit dat er eigenlijk nog niets vaststaat, het wachten is nog op het officiële standpunt van het COA. Al met al een wel degelijk inhoudelijke discussie met in het achterhoofd dat het in feite gaat om een besluit dat in en door Dantumadeel moet en zal worden genomen.

FOTONIEUWS
fotonieuwsfotonieuwsfotonieuws

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws