Account
Logo
Zoeken
23.5 °C
Foto: Geert Huisman

Toneel: 'Lekker koese yn Bûtenpost'

vr 28 februari 2014, 23.32 uur

BUITENPOST - Fryske Krite Bûtenpost spilet op sneontejûn 1 maart, 20.00 oere, en op sneintemiddei 9 maart, 15.30 oere, yn The Point it stik ”Lekker Koese”. In blijspul mei de nedige relaasjetûkelteammen yn fiif tafrielen fan Dimitri Frenkel Frank, “In de holte van je arm”, yn in Fryske oersetting fan Bienze Westra.

Koarte ynhâld: Otto, in yntellektueel fan kwizekwânsje, is by syn frou weigien en hat in flatsje hierd. It duorret net lang of hy kriget besite fan buorman Freark dy't ek wol fan’t wiif ôf wol, mar net rjocht wit hoe't er dat ha sil. Otto jout ried en Freark syn matras bedarret njonken dy fan Otto. Ankeline, Otto syn frou, besiket oer de telefoan kontakt mei Otto te krijen. Omdat dit net slagget komt hja sels del om de sitewaasje ris te ferkennen. Tet, Freark, syn wiif komt dan ek noch oanwaaien en makket it kwartet kompleet. It liket op partnerruil út te draaien ....

Kaartferkeap: Bloemtique Bûtenpost
Ynfo: fryskekritebutenpost@hotmail.nl

Waarm buffet: Nei ôfrin fan de útfiering fan sneintemiddei 9 maart stiet der foar de leafhawwer fan in goed waarm miel iten it “buffet à la Tet” op it program. Wa’t graach mei-ite wol kin kaarten besette by Bloemtique. Dit kin oant uterlik tiisdei 4 maart.

FOTONIEUWS


 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuwstech & media

Recordaantal bezoekers op WâldNet door wolkbreuk

Recordaantal bezoekers op WâldNet door wolkbreuk
regionaal nieuws

'Situatie Buitenpost onder controle'

'Situatie Buitenpost onder controle'