Account
Logo
Zoeken
10.9 °C

Dantumadiel kiest voor ambtelijke fusie

do 30 mei 2013, 12.17 uur

DAMWALD - Het college van B&W van de gemeente Dantumadiel stelt voor om tot een ambtelijke fusie te komen met de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadiel. Samenwerking, in welke vorm dan ook, is volgens het college noodzakelijk om de kwetsbaarheid en de risico’s van onze gemeente te verminderen en om de gemeentelijke taken en ambities aan te kunnen pakken. Met een ambtelijke fusie worden de gemeentelijke organisaties van de gemeenten samengevoegd. Wel blijven er aparte gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders bestaan.

Het college heeft haar besluit genomen op basis van actuele ontwikkelingen zoals bezuinigingen en krimp en na tal van onderzoeken en diverse discussieavonden met bewoners. Uit de enquête van dorpsbelangen en de bijeenkomsten bleek dat voor inwoners, ondernemers en partners van de gemeente belangrijk is dat de gemeente 'dichtbij' blijft. Men vindt het belangrijk dat de organisatie en het bestuur niet op afstand van de inwoners en de dorpen komen te staan. Ook mag het karakter van de gemeente als plattelandsgemeente niet verloren gaan. De inwoners zijn, ondanks enkele punten die beter kunnen, gemiddeld tevreden over de gemeente en haar dienstverlening, dit zou gehandhaafd moeten worden.

Na een mogelijke herindeling mogen de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Dantumadiel niet hoger komen te liggen dan nu om de tekorten in de andere gemeenten weg te werken. Inwoners hebben begrip voor de noodzaak tot versterking van de gemeentelijke slagkracht en er is de wil om die te vinden door verdergaande samenwerking, het opzetten van gezamenlijke dienstverlening of eventueel een ambtelijke fusie, maar een gemeentelijke herindeling gaat de meeste aanwezigen te ver.

De ambtelijke fusie kan gezien worden als een tussenstap naar een bestuurlijke fusie om de ingezette samenwerking te bestendigen en maximaal te benutten.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws


regionaal nieuws

Er verdwijnen 400 banen bij Philips in Drachten

Er verdwijnen 400 banen bij Philips in Drachten


regionaal nieuws

VV Marrum verbijsterd: geen verbetering

VV Marrum verbijsterd: geen verbetering