8,7 °C

Komst recreatiepark nabij Driezum

di 14 september 2010 11.18 uur

DRIEZUM - Voor de realisatie van een nieuw recreatiepark in Dantumadiel heeft het college van B&W voor de locatie nabij het dorp Driezum gekozen. De provincie Fryslân had hiervoor al eerder dit jaar haar voorkeur uitgesproken. De provincie is bij dit initiatief betrokken, omdat het toekomstige recreatiepark nauw samenhangt met de aanleg van de Centrale As.

Door de aanleg van de Centrale As wordt niet alleen de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Noordoost Fryslân vergroot, ook de leefbaarheid en de economische structuur krijgen een impuls. In maart 2007 is daarom tussen de provincie Fryslân en de bij de Centrale As betrokken gemeente een overeenkomst gesloten, waarin projecten staan die de regio moeten versterken.

Voor de gemeente Dantumadiel betekent dit onder andere dat er een recreatiepark langs het kanaal ‘de Swemmer’ gerealiseerd mag worden. In samenwerking met de provincie is een studie gedaan naar een locatie die ruimte biedt aan een kwalitatief hoogwaardig recreatiepark. Op basis van deze studie is door het college en de provincie gekozen voor een locatie achter Rinsma state in Driezum.

De gemeente Dantumadiel heeft wel enkele voorwaarden gesteld aan deze locatie. Zo moeten bijvoorbeeld de open zichtlijnen vanuit het dorp en vanuit Rinsma State richting De Swemmer behouden blijven, moet er ruimte blijven tussen het dorp en het recreatiepark en moet het recreatiepark goed in het landschap passen.

De gemeente Dantumadiel heeft in 2007 een intentieovereenkomst gesloten met Collage BV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van recreatieparken. Collage BV heeft nu de opdracht om samen met het dorp Driezum en de gemeente een plan uit te werken. De gemeente Dantumadiel organiseert samen met Collage BV. eind oktober een informatiebijeenkomst. Op deze avond wordt uitleg gegeven over de plannen en de verdere uitwerking hiervan. De datum en het tijdstip van deze bijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

Regionaal nieuws

8,7 °C
13 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Leuke koekjes en kleurrijke snoepjes met leuke animaties.

Of speel iets anders op WâldNet Games.