Account
Logo
Zoeken
10.5 °C

'Ljipaaisykjen' blijft mogelijk

di 24 februari 2009, 18.03 uur

LEEUWARDEN - Vanaf 1 maart kan het ‘ljipaaisykjen’ gewoon van start. Door de uitspraak van de Rechtbank in Leeuwarden op dinsdag 24 februari is het zoeken en rapen van kievitseieren dit jaar toch mogelijk. De rechter heeft het verzoek van Faunabescherming om de ontheffing voor het rapen en zoeken van kievitseieren voor zes weken te schorsen afgewezen.

De leden van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) mogen het veld in mits zij in het bezit zijn van een aaisikerspas en zij de eieren die zij meenemen melden via een sms-controlesysteem. Er mag geraapt worden tot het maximaal toegestane aantal van 6.431 eieren is bereikt.

Het college van Gedeputeerde Staten en de BFVW zijn opgelucht. Gedeputeerde Sjoerd Galema: ‘De learzens kinne út it hok. Wij zijn blij dat de rechter het ‘ljipaaisykjen’ wederom toestaat. Samen met de BFVW doen we onze uiterste best om de Friese traditie van het eierzoeken overeind te houden en dat is voor nu weer even veilig gesteld. Het ‘ljipaaisykjen’ is onderdeel van een uniek systeem voor de bescherming van weidevogels in Fryslân.’

De provincie Fryslân heeft op 15 januari 2008 een nieuwe ontheffing voor 5 jaar afgegeven. Hiertegen heeft de Faunabescherming bezwaar gemaakt. In afwachting van een uitspraak van de Raad van State over de ‘oude’ ontheffing (uit 2002) is in overleg met de betrokken partijen deze bezwarenprocedure opgeschort.

De Raad van State heeft de oude ontheffing vernietigd wegens het ontbreken van een effectief controlesysteem, dat waarborgt dat niet meer dan het maximaal toegestane aantal eieren wordt geraapt. De provincie zal nu beslissen op de bezwaren van Faunabescherming en de ontheffing aanpassen. Dat betekent dat een sms-controlesysteem van de BFVW wordt opgenomen en het maximaal aantal te rapen eieren wordt vastgesteld op 6.431.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws

regionaal nieuws

Bewoner opvanglocatie Holwert bijt beveiliger in de arm

Bewoner opvanglocatie Holwert bijt beveiliger in de arm