Account
Logo
Zoeken
15.6 °C
Huizen te dicht bij hoogspanningslijnen gebouwd
Foto: Nico Feenstra

Huizen te dicht bij hoogspanningslijnen gebouwd

di 29 mei 2018, 11.50 regionaal

DRACHTEN - In de woonwijk Drachtstervaart In Drachten zijn vorig jaar 13 huizen gebouwd die te dicht bij hoogspanningslijnen staan. Dat meldt RTL Nieuws. De bouw vond plaats terwijl de Gezondheidsraad en het ministerie adviseerden om dat niet te doen.

Volgens de Gezondheidsraad en het Rijk zijn er mogelijk risico's op kanker bij kinderen, als je dicht bij een hoogspanningsmast woont. Naast de gemeente Smallingerland werden de afgelopen jaren in nog vijf andere gemeenten zo'n honderd woningen gebouwd in gebieden waar mogelijk een risico op kanker is. Netbeheerders zijn 'not amused'. Het is tegen de afspraken in, zeggen ze.

Reactie gemeente Smallingerland:
Het voorzorgsbeleid is bekend. In dit bestemmingsplan was sprake van een bestaand recht voor de ontwikkelaar om de afstand voor het zakelijk recht aan te houden. Die afstand is 20 meter aan weerszijden van het tracé. Het college van B&W heeft de werkelijke afstand voor het gehele tracé (2,5 km) door Drachten laten berekenen. Deze is vastgesteld op 35 meter aan weerszijden van de masten. Deze rapportage is ter beschikking gesteld aan de betrokken projectontwikkelaars. Ook is hierover breed gecommuniceerd in onze huis-aan-huiskrant (Breeduit).

Een aantal (potentiële) kopers heeft bij de gemeente informatie opgevraagd. Wij hebben aan hen de rapportage beschikbaar gesteld c.q. de resultaten met hen besproken. Bij plandelen in dit gebied die nog nader moesten worden uitgewerkt, wordt de berekende adviesafstand aangehouden.

Het plandeel Waterlandhof is concreet in 2015-2016 uitgewerkt in de huidige vorm. Hiervoor is ook in 2016 een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. Waarna het uitwerkingsplan in 2016 in procedure is gebracht en vastgesteld.

Het moederplan van Drachtstervaart is in 2003 vastgesteld. Dit bestemmingsplan was onderdeel van de overeenkomst van de toenmalige ontwikkelende partij. In 2009 is op basis van deze afspraken een eerste planontwikkeling gemaakt, maar toen was de animo voor dit type woningen niet hoog waardoor de ontwikkelaar de ontwikkeling van Waterlandhof tijdelijk on-hold heeft gezet. In 2015 is de uitwerking van dit plandeel weer door de ontwikkelaar opgepakt. De oude afspraken met de betreffende ontwikkelaar zijn bij deze ontwikkeling gerespecteerd. Wel is de ontwikkelaar door ons actief geïnformeerd over de afstanden m.b.t. nieuwe inzichten. Deze waren voor ons in deze situatie wettelijk niet afdwingbaar.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Meer nieuws