Logo
Zoeken
Zoeken
3.3 °C

Tientallen medestanders kwamen donderdagavond naar het gemeentehuis om hun steun te betuigen aan raadslid Nynke Koopmans

Debat over stikstof in Tytsjersteradiel op verzoek van BVNL

do 15 september 2022 21.20 uur

BURGUM - Op verzoek van raadslid Nynke Koopmans (BVNL) werd er donderdagavond in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel een interpellatiedebat gehouden over de provinciale stikstof-aanpak. Zij hekelt dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met deze provinciale aanpak. Ze vraagt zich af of de raadsleden wel de juiste keuze hebben gemaakt.

Het natuurgebied De Alde Feanen zorgt ervoor dat veel boeren in de gemeente gevaar lopen. Boeren in de omgeving moeten volgens Koopmans een reductie van 50% gaan bewerkstelligen dat waarschijnlijk niet haalbaar is. Ook wees Koopmans op het feit dat de Rabobank geen leningen verstrekt aan bedrijven nabij natuurgebieden als de nieuwe regelgeving ingevoerd is. Daarmee zijn de bedrijven per direct onverkoopbaar geworden omdat nieuwe kopers niet meer gefinancierd zullen worden.

Wethouder Van Zandbergen benadrukte als eerste dat ze de onzekerheid onder de boeren deelt. Met de kennis van nu gaf ze antwoord op de vragen van Koopmans. Zo is de gemeente volgens haar niet bevoegd en daarmee ook niet aan zet. Van Zandbergen gaf aan de Rabobank waarschijnlijk geen leningen gaan verstrekken aan boerenbedrijven die willen uitbreiden. Voor extensivering zouden wel mogelijkheden zijn. Verder kwam het erop neer dat de gemeente niet bevoegd is en dat de provincie verantwoordelijk is.

Koopmans wilde niet accepteren dat haar gemeenteraad de plannen van minister Van der wal op 30 juni van dit jaar heeft ondersteund met een motie. BVNL diende daarom een nieuwe motie in om als gemeente te laten zien dat ze achter de boeren staan. In de motie wordt opgeroepen om de steun aan de provincie in te trekken en dat de provincie eerst moet onderzoeken wat de gevolgen zijn van het beleid. Deze motie haalde het uiteindelijk niet (6 voor 11 tegen).

Het CDA benadrukte dat in de motie van 30 juni al duidelijk werd aangegeven dat zij het niet eens waren met het landelijk beleid. Wel werd de gebiedsgerichte aanpak van de provincie ondersteund met deze motie. De FNP wil net als het CDA ook afwachten wat er vanuit Den Haag zal komen. De VVD stond achter de motie en diende hem samen met BVNL in.

Met wat getoeter vertrokken de boeren die het debat bijwoonden de zaal en het terrein van het gemeentehuis in Burgum.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Net binnen....