7,1 °C

Coronajaar: Friese gemeenten houden ruim 65 miljoen over

ma 20 september 2021 14.35 uur

LEEUWARDEN - Bijna alle Friese gemeenten hebben miljoenen euro's 'bespaard' in het coronajaar 2020. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Fryslân. De Friese gemeenten hebben tezamen een overschot van ruim 65 miljoen euro.

Op Smallingerland na, hebben alle gemeenten inmiddels een definitieve jaarrekening 2020 ingediend. De gemeente Smallingerland verwacht een overschot van 10.8 miljoen euro. Leeuwarden spant de kroon met 15.5 miljoen euro.

T-diel: regenwaterputten

Alleen de gemeente Tytsjerksteradiel kampt met een tekort van bijna 900.000 euro. Dit komt doordat de gemeente een voorziening heeft opgenomen vanwege de afhandeling van de regenwaterputten kwestie. Zonder deze voorziening had de gemeente zwarte cijfers geschreven.

Achtkarspelen: Eneco aandelen

Buurgemeente Achtkarspelen (6.6 miljoen euro overschot) behaalde een goed resultaat dankzij de eenmalige verkoop van de aandelen Eneco (7.8 miljoen euro brengt).

Noardeast: WMO

De gemeente Noardeast-Fryslân sluit met een voordelig resultaat van € 2,2 miljoen. Dit positieve resul­taat wordt met name veroorzaakt door de voordelen binnen de Wet maatschappelijke onder­ steuning (Wmo) en de Algemene uitkering gemeentefonds.

Incidentele meevallers

De provincie Fryslân laat weten dat de gemeenten vooral te maken hebben met incidente meevallers. "Zo zijn bijvoorbeeld door Covid-19 veel projecten vertraagd en minder budgetten uitgegeven. Ook hebben diverse gemeenten grote winsten in de grondexploitatie door goede verkoop van kavels voor woningen en bedrijventerreinen."

 

Regionaal nieuws

vandaag, 15.21 uur

Herfstkermis in Drachten

7,1 °C
14 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.