11.4 °C

'Gemeentehuis in Kollum mag niet verkocht worden'

wo 27 januari 2021 15.46 uur

LEEUWARDEN - De gemeente Noardeast-Fryslân moet de verkoop van het gemeentehuis in Kollum intrekken. Dat besloot de voorzieningenrechter in Leeuwarden vandaag in een kort geding dat was aangespannen door KMS Beheer.

Het gemeentebestuur wilde het gemeentehuis graag verkopen aan het Kollumer bedrijf Fotocadeau. Ook de meerderheid van de gemeenteraad vond dat een goed plan, ook al werd er een boekverlies van 127.000 euro gemaakt.

Er stemden in november 2020 19 raadsleden (CDA, FNP, SIN, ChristenUnie, GroenNOF) voor en 8 raadsleden (Sjoerd Keizer (SIN), Actief Links Lokaal, Gemeentebelangen, Pvda, ELP, VVD) tegen.

Drie inschrijvers

Naast KMS Beheer hadden ook twee andere bedrijven een bod op het gemeentehuis uitgebracht. Eén van die inschrijvers was Fotocadeau, dat een lager bod had uitgebracht dan KMS Beheer. Het gemeentehuis is desondanks door de gemeente aan Fotocadeau gegund omdat dit bedrijf op een ander punt beter scoorde dan KMS Beheer (aantal arbeidsplaatsen). Het bod van de derde inschrijver is om een andere reden afgewezen (zie hierna).

Procedure in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de verkoopprocedure in een aantal opzichten niet aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (gelijkheid en transparantie) heeft voldaan. Zo was voor de inschrijvers onvoldoende duidelijk hoe het selectiecriterium 'aantal personeelsleden op 1-1-2020' door de gemeente was bedoeld en heeft de gemeente niet vooraf (en ook niet achteraf) duidelijk gemaakt hoe zij de verschillende selectiecriteria onderling zou wegen. De procedure was daardoor onvoldoende transparant.

Ook had Fotocadeau een voordeel ten opzichte van KMS Beheer omdat de gemeente met dit bedrijf al een half jaar in gesprek was over mogelijke verkoop en de gemeente pas daarna besloot om het gemeentehuis openbaar te verkopen. De andere inschrijvers moesten hun plannen binnen 4 weken indienen bij de gemeente. Daardoor is er geen sprake geweest van gelijke behandeling. De gemeente had in haar afwijzingsbeslissing bovendien aan de inschrijvers duidelijk moeten maken hoe de afweging is verlopen, zodat deze controleerbaar is.

Andere inschrijver terecht buiten behandeling gelaten

De derde inschrijver had ook een kort geding tegen de gemeente aangespannen. Die zaak is gelijk met het kort geding van KMS Beheer behandeld. Deze vordering is afgewezen. De voorzieningenrechter is het weliswaar eens met de kritiek op de procedure, maar heeft ook geconstateerd dat het plan van deze inschrijver terecht door de gemeente buiten behandeling is gelaten. De gemeente had duidelijk in de advertentie vermeld dat woningbouw in/bij het voormalige gemeentehuis niet zou worden toegestaan, maar het plan van deze inschrijver voorzag daar wel in.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws