31.2 °C

'Geef boer duidelijkheid rond veenweidevisie'

do 03 december 2020 10.23 uur

DRACHTEN - "De onduidelijkheid rond de plannen voor het veenweidegebied in Friesland mag niet voortduren. Gemeentes, waterschap en provincie moeten een keus maken, waarbij duidelijkheid aan de agrarische sector wordt gegeven. Boeren zitten nu in onzekerheid. Daar moet een eind aan komen. Geef de melkveehouders een helder perspectief. Overheden, neem uw verantwoordelijkheid." Aldus Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie dinsdag tijdens de Ronde Tafel in de gemeente Smallingerland, waar de problematiek door raadsleden en insprekers werd besproken.

Als voorbeeld noemde Van der Werf de melkveehouders aan de randen van de nationaal park Oude Venen, die op relatief natte veengrond werken. Ze kloppen nu al bij natuurorganisaties of met de vraag of die de grond willen kopen. "Het is daarom teleurstellend dat in de veenweideplannen geen keuzes worden gemaakt. De verantwoordelijkheid wordt naar de boeren doorgeschoven. Maak er maar natuur van. Zét die stap", luidde het advies van Van der Werf aan de Friese gemeenten, die samen met provincie en Wetterskip Fryslân aan het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 werken en nu hun gezamenlijke visie voorbereiden.

Geen goed woord had LTO Noord-bestuurder Geart Benedictus over voor de concept-visie van Smallingerland op de plannen. Hij sprak namens zeven landbouworganisaties, waaronder die van de bd-boeren, de collectieven, Federatie Polderbelangen, LTO Noord, het Friesch Grondbezit en de Agrarische Jongeren Friesland. Hij hekelde het idee om in het veenweidegebied plaats te maken voor zonneparken, luxe woningen en uitbreiden van toerisme. Nu al kloppen projectontwikkelaars bij melkveehouders aan om grond te kopen. "Ze bieden 90.000 euro per hectare en zetten de weilanden vol zonnepanelen. Daar leent onze provincie zich echt niet voor."

"Recreanten onderhouden het landschap echt niet, dat doen boeren wel", aldus Benedictus, die constateerde dat tweederde van het Friese veenweidegebied in eigendom van agrariërs is. "Zonder melkveehouders geen weidelandschap." Bovendien zorgen de negenhonderd boeren in de gemeente Smallingerland volgens zijn berekening voor zo’n tienduizend banen. "De sector speelt een groot belang in de leefbaarheid op het platteland."

Belangrijk vindt Benedictus dat de zogeheten moerige gronden en veen onder kleidek buiten de veenweideplannen worden gehouden. "We hebben die oproep aan provincie en waterschap gedaan, omdat die gronden buiten het Klimaatakooord vallen en niet voor problemen zoals de uitstoot van CO2 zorgen. Wees niet roomser dan de paus en haal ze er uit", aldus Benedictus. De betreffende percelen liggen aan de randen van de natuurgebied en bieden veel kansen voor de natuur, aldus Van der Werf van de Friese Milieufederatie.

 

Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn

Regionaal nieuws