4,4 °C

© WâldNet

Geen huizen in De Warren, gemeente trekt plan in

vr 26 juni 2020 13.25 uur

BURGUM -

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel heeft het idee om huizen te bouwen in De Warren teruggetrokken. Het idee was door het ambtenarenapparaat naar voren geschoven. Zij moesten met ideeën komen om geld te genereren of te bezuinigen. Naast De Warren werden bijvoorbeeld ook 'betaald parkeren in Burgum' en de 'sluiting van het zwembad' als mogelijkheid benoemd in de Kadernota.

Het college van B&W had vooraf aan de raadsvergadering van donderdag per brief bekendgemaakt dat De Warren niet meer zou worden meegenomen in een locatie-studie: "Om geen onduidelijkheden te laten voortbestaan over de uitvoering van het raadsbesluit van 4 juli 2019, hebben wij besloten de gronden ten westen van de Centrale As niet mee te nemen bij de verdere uitwerking van de locatiestudie woningbouw Burgum." Vorige week ontstond daarover veel verwarring en onrust tijdens de vorige raadsvergadering. De Warren was namelijk wel weer ingetekend als mogelijke bouwlocatie.

Het ging voor GroenLinks nog niet ver genoeg. Het idee om te bouwen in De Warren zou namelijk wel blijven bestaan voor de bespreking van de Kadernota. Het gemeentebestuur liet in de brief namelijk alleen weten dat het idee uit de locatie-studie is gehaald. Er werd daarom donderdagavond een motie ingediend met het verzoek om De Warren helemaal te verwijderen uit de Kadernota zodat het niet weer opnieuw op tafel terecht kon komen. De gehele gemeenteraad steunde de motie met uitzondering van raadslid Douwe Hooijenga (ChristenUnie). Hij vond de motie geen enkele meerwaarde hebben en vond dat het net zo goed besproken had kunnen worden tijdens de Kadernota zelf. Hij laat vrijdag weten: "De ombuigingslijnen in Kadernota zijn denkrichtingen, geen voorstellen dus deze motie haalt niets uit. We hebben grote structurele tekorten en in de opmaat van Kadernota naar begroting willen wij in die discussie daarom alles open houden."

Wethouder Tytsy Willemsma benadrukte dat de ambtenaren verzocht was om taboeloos een Kadernota op te stellen. Er is volgens haar juist dit jaar geprobeerd om alles aan de raad voor te leggen. Vorig jaar vond de raad dat er al keuzes waren 'voor gesorteerd' en daarom is er dit jaar gekozen om alle opties open te houden.

 

Regionaal nieuws

4,4 °C

9 inbraken

10 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Maak de kubus - steentje voor steentje - kleiner tot er niets overblijft.

Of speel iets anders op WâldNet Games.