14,9 °C

Overname Pasana Ouderenzorg goedgekeurd door NZa

vr 29 mei 2015 13.52 uur

DOKKUM -

De overname van de Pasana Ouderenzorg door KwadrantGroep en ZuidOostZorg is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en van Autoriteit Consument en Markt (ACM). Op 1 april 2015 hadden de curatoren overeenstemming bereikt met deze twee partijen over een integrale overname van de ouderenzorg. NZa heeft tot taak ongewenste concentraties te voorkomen, ACM moet toezien of er voldoende concurrentie overblijft in de markt. In het overnamecontract hebben curatoren met KwadrantGroep en ZuidOostZorg opschortende voorwaarden opgenomen van goedkeuring van NZa en ACM.

Op 27 mei 2015 heeft NZa goedkeuring verleend aan de overname door KwadrantGroep en ZuidOostZorg. Curatoren en alle andere betrokkenen zien het groene licht van NZa als een belangrijke stap voorwaarts in het proces van overdracht. De goedkeuring door NZa opent de weg om een melding te doen bij ACM. In dit stadium kan onmogelijk een voorspelling worden gedaan hoeveel tijd met dit deel van het traject gemoeid zal zijn. ACM kan binnen enkele weken al een beslissing nemen, het is ook niet uitgesloten dat ACM hier toch meer tijd voor nodig heeft.

Voor Pasana Ouderenzorg betekent dit dat de curatoren doorgaan met het voortzetten van de zorg. De Vangnetstichting, onder leiding van haar bestuurder Haijo Homan, blijft onverminderd betrokken bij de ouderenzorg en staat in voor de kwaliteit en continuïteit van zorg en garandeert daarnaast de exploitatie. De curatoren hebben in de afgelopen week de medewerkers van Pasana, Ondernemingsraad, cliëntenraden, bewoners en patiënten, leveranciers en vakbonden over de voortgang van het proces geïnformeerd. Hoewel iedereen had gehoopt dat de overdracht ondertussen had kunnen plaats vinden, waarmee ook een einde aan de voor velen bestaande onzekerheid was gekomen, kan met tevredenheid worden vastgesteld dat met name de medewerkers als vanouds betrokken en met grote inzet hun werk doen.

 

Regionaal nieuws