8 °C

Duizenden euro’s meer voor Dok 18

do 22 september 2011 23.50 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Dongeradeel is donderdagavond akkoord gegaan met het voorstel om het gemeentelijke budget voor theater Dok 18 te verhogen en op die manier weer voorstellingen mogelijk te maken. Met uitzondering van Algemeen Belang Dongeradeel gingen alle partijen akkoord met het voorstel. Dat houdt onder andere in dat aan de exploitant jaarlijks een subsidie verleend wordt van 65.000 euro per jaar. De gemeente verhoogt haar cultureel programmabudget met 15.000 euro om die verhoging mogelijk te maken. De afspraak met de ondernemer staat voor 6 jaar. De gemeente krijgt voor het bedrag 18 voorstellingen in het theater, een aantal minder dan de vorige overeenkomst.

De beslissing stond voor alle partijen in de raad in schril contrast met de aangekondigde bezuinigingen in de gemeente. Op 4 oktober aanstaande is dat de eerstvolgende vergadering waar de raadsleden mee te maken krijgen. Jouke Douwe de Vries (CDA): “Foar ûs is dit in hiel grut dillemma west”. De fractie ging wel akkoord om het hoofdpijndossier op de voorgestelde wijze af te ronden. “Op in gegeven momint wolle jo ek fan de pine yn ‘e holle of”, aldus De Vries. De partij wil wel jaarlijks een duidelijke financiële afrekening zien van verantwoordelijk wethouder De Graaf. Ook Kootje Klinkenberg (PvdA) kon met het voorstel instemmen. “De weg is vrij gemaakt om de regio Dokkum theater Dok 18 terug te geven.” Ook de FNP staat pal achter het voorstel. “Ek út jierrekkens blykt dat wy al jierren meer betelje oan Dok 18. Jo moatte dit bedrag ek wat oars leze”, aldus Klaas Fokkinga van de FNP-fractie.

Alleen de fractie van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) stemde uiteindelijk tegen het voorstel. Marry Nagtegaal: “Van een theater in de gemeente is het meestal de bedoeling dat daar de voorstellingen worden opgevoerd, maar het afgelopen jaar is dat hier ook met regelmaat gebeurd”, begint ze haar betoog. De partij is volgens haar altijd tegen de geldlening om het theater mogelijk te maken geweest. “Ik krijg steeds meer kriebels van deze geldput”, aldus Nagtegaal. Wethouder Pytsje de Graaf is blij met het akkoord tussen de gemeente en de ondernemer. “Wy fine dat we der op in goeie manier mei omgien binne”. De wethouder kon verder toezeggen dat er op passende wijze afscheid genomen zal worden van de gemeentelijke Culturele Commissie die inmiddels is opgeheven. De commissie regelde voorheen de voorstellingen in het theater. In een vaststellingsovereenkomst met Oosterpoort BV is ook geregeld dat de gerechtelijke procedures worden beëindigd

 

Regionaal nieuws

8 °C
13 inbraken
Nieuwste items
Meest gelezen
5 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.

Of speel iets anders op WâldNet Games.