2 °C

Nog geen start aanleg Centrale As

do 25 november 2010 14.37 uur

BURGUM -

De Raad van State is donderdagmiddag akkoord gegaan met het verzoek van de Vereniging It Fryske Gea om het provinciale inpassingsplan voor de Centrale As voorlopig te schorsen. De provincie kan daardoor voorlopig niet beginnen met het aanleggen van de weg. Onder meer de Vereniging It Fryske Gea had de Raad van State gevraagd het provinciale plan voorlopig te schorsen, omdat zij twijfelt aan de noodzaak van de weg.

De Raad van State betwijfelt of provinciale staten op basis van de verkeersprognoses en de bevolkingsgroeicijfers konden uitgaan van de noodzaak van de nieuwe weg. Hier zal nader onderzoek naar gedaan moeten worden, aldus de Raad van State. In dit verband is bij de hoogste bestuursrechter tevens twijfel ontstaan of voor de aanleg van de weg een belangrijk weidevogelgebied ten noorden van Garyp opgeofferd moet worden.

Het provinciale inpassingsplan maakt de aanleg van een nieuwe provinciale weg in Noordoost Fryslân mogelijk. Het tracé van de zogenoemde Centrale As loopt van Dokkum tot aan Nijega over het grondgebied van vier Friese gemeenten. Het project omvat ook de rondwegen Hardegaryp en Garyp. Tussen Dokkum-Zuid en Nijega wordt de weg aangelegd als een tweebaans autoweg. De oostelijke rondweg om Dokkum wordt een eenbaans autoweg.

 

Regionaal nieuws

2 °C

5 inbraken

12 inbraken

Nieuwste items
Meest gelezen
 
5 jaar geleden
10 jaar
15 jaar
Vul de sudoku in met de getallen 1 tot en met 9. Zodat in elke lijn de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

Of speel iets anders op WâldNet Games.