4,7 °C
VONDSTEN BIJ OPGRAVINGEN METSLAWIER

  Foto 1: Uitsnede van de Cultuurhistorische kaart Fryslân waarop het onderzoeksgebied met een paarse lijn is aangegeven. De historische boerderijplaatsen zijn met roodpaarse vlakken aangegeven

  Foto 2: De benen glis

  Foto 3

  Foto 4: Scherven van middeleeuws aardewerk

  Foto 5: Enkele scherven van nieuwetijds aardewerk

  Foto 6: Schedel van vermoedelijk een jong varken dat gevonden is in de slootdemping aan de Roptawei

  Foto 7: Een beeld van de terplagen, afwisselend bestaand uit grijze kleilagen en bruine mestlagen

  Foto 8: Een waterput tekent zich af in de ondergrond van de Roptawei