AANKOOP GROND VOOR 100 HUURHUIZEN
donderdag 27 januari 2005 Buitenpost
 

De grondaankoop ten zuiden van Buitenpost is
gedaan voor de komst van zo'n 100 huurwoningen
tussen nu en 2010. Wethouder Van der Wal heeft
dat donderdag tijdens de raadsvergadering bekend
gemaakt. Er ontstond deze week ophef over de
grondaankoop nadat raadslid Marten van der Veen
een interpellatie aanvroeg.

Wethouder Van der Wal herinnerde Van der Veen
aan mei 2004 toen het raadslid aangaf dat de
wethouder het fout deed omdat hij te weinig deed
aan de komst van huurwoningen. In het najaar van
2004 werd de grond aangekocht. "Ast in slach
meitsje wolst, dan moatst it yn ien kear goed
dwaan", aldus de wethouder. "Do kinst mar ien
ding dwaan, de grûn keapje. Dat ha wy dien."

Zie ook:

FNP'er krijgt 'kat in de zak' terug


'Achtkarspelen koopt kat in de zak'