PIRATENFEEST IN DE TILLE: DRUKKE BOEL
zondag 12 december 2004 Kootstertille
 

Het is een bekend gegeven dat de piratenzenders
zich nog steeds mogen verheugen op een groot
luisterpubliek. De Hilversumse en de commerciële
zenders kunnen dat publiek maar moeilijk
vasthouden. Als de piraten dan ook nog eens live-
feesten geven, is de band met het publiek
helemaal gelegd.

Zaterdagavond konden de liefhebbers van
Hollandse Hits uit het dak in it Tillehûs in
Kootstertille. Voller dan vol kon het niet en de
swingzaal in het dorphuis was dan ook tokkie
tokkie. De organisatie was in handen van de al
vaak opgepakte piraat Bloemfontein. Hij had
deze avond niets te vrezen van Agentschap
Telecom want alle vergunningen waren in orde.

 

Het vaste (luister)publiek uit de regio