JEU DE BOULESCLUB BURGUM IS EEN FEIT
maandag 08 november 2004 Burgum
 

Na een tweetal bijeenkomsten is het eindelijk zo
ver: De Burgumer Jeu De Boule vereniging is een
feit. Nadat duidelijk werd dat er voldoende
draagvlak was voor de club is besloten om de
vereniging op te richten.

In oktober 2004 werd al een informatieavond
gehouden over Jeu de Boule op landgoed Glinstra
State in Burgum. Deze avond werd georganiseerd
door de Stichting Simmerjûn te Burgum. Er werd
een demonstratie gegeven door de Leeuwarder
vereniging Le Biberon uit Leeuwarden. Tevens
lieten ze een instructievideofilm zien over het
spel. Er waren ruim 40 personen aanwezig die wel
zin hadden om een vereniging op te richten. Eind
oktober werd tijdens een tweede bijeenkomst de
knoop door een tiental mensen doorgehakt.

De initiatiefnemers gaan voortvarend te werk en
hebben een eerste vergadering belegd op dinsdag
9 november in Glinstra State te Burgum.

 

© WâldNet | Archieffoto 2003: Opening van Burgumer Jeu de Boulesbaan