DRUKTE TIJDENS BONIFATIUSDAG
zaterdag 12 juni 2004 Dokkum
 

Bonifatiusdag was het zaterdag in Dokkum. De dag
werd druk bezocht door mensen uit binnen- en
buitenland. 's Ochtends kon men een
pelgrimstocht lopen vanuit Veenwouden en
Damwoude naar Dokkum.

's-Middags kon men een eucharistieviering
bijwonen en werd een beeld van Titus Brandsma
onthuld. Het Roder Jongenskoor zong op deze dag
Bonifatiusvespers.

De dag werd georganiseerd door het bisdom
Groningen in het kader van het bonifatiusjaar.
De dag bracht veel promintenten naar Dokkum
waaronder de pauselijke nuntius mgr. BacquƩ en
de bisschop van Fulda mgr. Algermissen.

Site tip:

 

Foto: WaldNet