VIER ONDERSCHEIDINGEN IN OPSTERLAND
woensdag 26 april 2017 Beetsterzwaag
 

Op de dag voor Koningsdag vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. Ook in Opsterland ontvingen vier inwoners uit handen van burgemeester Ellen van Selm een Koninklijke Onderscheiding.

Onderscheidingen
Twee dames en twee heren kregen een Koninklijke Onderscheiding, alle vier tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gedecoreerden hebben zich jarenlang ingezet voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of mensen die hulp nodig hebben.

Gedecoreerden
Burgemeester Ellen van Selm speldde namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander bij de volgende inwoners van Opsterland een decoratie op. Alle vier de gedecoreerden wonen in Gorredijk.

Derk Jan Beumer (68 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2009 – heden als secretaris en penningmeester van de Rinsma Nepal Foundation oprichter van een zeer succesvol naaiatelier in Charpanne
1997 – 2009 secretaris en penningmeester van the Dutch Oral Health Society en oprichter van de Dental Camps
2005 – 2011 penningmeester bij Manege Onder de Linden (voor ruiters met een beperking) Beetsterzwaag
Divers diaken bij de Nederlands Hervormde Kerk Harderwijk, lid van de kerkenraad/kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Kerk Lelystad, voorzitter bij de Christelijke Scholengemeenschap Arcus in Lelystad, bestuurslid van de muziekschool Gorredijk, voorzitter van de Winkeliersvereniging Gorredijk en penningmeester van de Gespreksgroep Gorredijk.

Geertje Have-Bakker (68 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1990 - heden activiteiten organiseren en begeleiden in De Miente Gorredijk (stichting Zuid Oost Zorg) waaronder het opzetten van een knutselclub, natuurclub, markt, modeshows en het organiseren van uitstapjes.
Divers bloemschikken voor het Rode Kruis

Jantienus Have (78 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1993 – heden bestuurslid / voorzitter van stichting De Nije Kompanjons die zich inzet voor het voortbestaan van de Turfroute
1980 – 2003 bestuurslid / voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Opsterland
2004 – 2011 Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Bibliotheken
2013 – 2015 Voorzitter Schilderskring Diever
Divers rechterhand van mevrouw Have-Bakker bij de activiteiten in De Miente, voorzitter/penningmeester van de bewonerscommissie aanleunwoningen De Miente / Sinnehûs, voorzitter van diverse ouderraden, voorzitter van de Bibliotheek in Gorredijk en bestuurslid van de Skâns


Mevrouw Jikke Oord (88 jaar)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1967 – 1993 als vrijwilliger EHBO les gegeven aan leerlingen van de Burgemeester Harmsma School
1978 – 2014 oprichter, bestuurslid en vrijwilliger van/voor de Zonnebloem-afdeling Gorredijk
2006 – heden intensief betroken bij de Nierstichting en Hartstichting– borduren van húskedoekjes, lopen van collectes
Divers als ouderling actief geweest voor de Ontmoetingskerk, Gorredijk
als Piet actief tijdens de intocht van Sint Nicolaas
liep collectes voor de Hart- en de Nierstichting, breide sjaals voor een weeshuis in Oekraïne en deed schoonmaakwerk voor de kerk.

 

Foto: Henk Stoelwinder